Контраст
Шрифт

Наукове товариство

Наукове товариство курсантів (студентів), ад’юнктів (аспірантів), докторантів та молодих вчених

 

Бас Олег Володимирович

Голова товариства

Капітан служби цивільного захисту

 

Змага Микола Іванович

Секретар товариства

ад’юнкт

Старший лейтенант служби цивільного захисту

 

Основна мета діяльності Товариства - всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених, ад’юнктів, аспірантів, курсантів, студентів.

 

Основними завданнями Товариства є:

 • популяризація наукової діяльність серед курсантсько-студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
 • прищеплення курсантам та студентам навичок науково-дослідної роботи;
 • залучення курсантів та студентів до поглибленого вивчення та дослідження актуальних проблем науки, що досліджуються на факультетах та кафедрах;
 • обмін інформацією між молодими вченими та дослідниками;
 • сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
 • взаємодія з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами.

 

Основними функціями Товариства є:

 •  організація проведення конференцій, круглих столів за участю курсантів (студентів), ад’юнктів (аспірантів) та молодих вчених;
 •  надання допомоги в підготовці наукових робіт для участі у конкурсах різних рівнів курсантів (студентів), ад’юнктів (аспірантів) та молодих вчених;
 •  обговорення пропозицій щодо удосконалення освітніх програм;
 •  представлення в інституті інтереси курсантів (студентів), ад’юнктів (аспірантів) та молодих вчених;
 •  обговорення доповідей курсантів та студентів на засіданнях Товариства, висунення кращих доповідей для участі в наукових конференціях;
 • за погодженням з Товариством керівництво Інституту приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання.

 

Положення про товариство курсантів (студентів), ад’юнктів (аспірантів), докторантів та молодих вчених

Нормативна база