Контраст
Шрифт

Основні завдання

З метою реалізації ґендерної політики у Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України здійснюється:

 

  • збір статистичних відомостей щодо кількісного та якісного постійного і перемінного складу інституту з урахуванням гендерної складової;
  • забезпечення дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії та дискримінації за ознакою статі, запобігання сексуальним домаганням;
  • інформативно-пропагандистська діяльність щодо запобігання усім формам дискримінації за ознакою статі;
  • організація заходів, спрямованих на формування гендерної культури в осіб постійного та перемінного складу інституту;
  • участь у проведенні навчальних заходів (тренінгів) з гендерних питань для постійного та перемінного складу інституту;
  • узагальнення та підготовка звітної інформацію з питань забезпечення гендерної рівності в інституті для подачі в установленому порядку до органів вищого рівня;
  • консультування постійного та перемінного складу інституту з питань забезпечення гендерної рівності;
  • розгляд листів та звернень громадян з гендерних питань та підготовка відповідей на них.
Нормативна база