ГоловнаДІЯЛЬНІСТЬСтудентське (курсантське) самоврядування
 Версія для друку

Склад ради студентського (курсантського) самоврядування

Сердюк Марина Костянтинівна

Голова Ради студентського (курсантського) самоврядування інституту

курсантка 4-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил

 

Кірєєва Аміна Андріївна

Заступник голови Ради студентського (курсантського) самоврядування інституту

курсантка 4-го курсу факультету пожежної безпеки

 

Сайчук Руслана Ігорівна

Секретар Ради студентського (курсантського) самоврядування

курсантка 3-го курсу факультету пожежної безпеки

 

 

Студентське (курсантське) самоврядування в Інституті – це самостійна громадська діяльність студентів (курсантів), що надає право та можливість вирішувати питання навчання та побуду, захисту прав та інтересів студентів (курсантів), а також брати участь в управлінні Інститутом.

З цією метою в Інституті створені та діють органи студентського (курсантського) самоврядування, які вирішують питання, що належать до їх компетенції.

У своїй діяльності органи студентського (курсантського) самоврядування керуються законодавством України, нормативно-правовими актами ДСНС України, Міністерства освіти і науки України, Статутом інституту та Положенням про студентське (курсантське) самоврядування в Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України.

Основні завдання органів самоврядування:

Студентське (курсантське) самоврядування здійснюється на рівні взводу (навчальної групи), курсу, факультету, Інституту.

Вищим органом самоврядування є конференції (загальні збори) студентів (курсантів), що навчаються в Інституті (факультеті, курсі) та ухвалюють Положення про органи студентського (курсантського) самоврядування, обирають виконавчі органи студентського (курсантського) самоврядування і заслуховують їх звіти. На них визначається структура органів студентського (курсантського) самоврядування, повноваження та порядок обрання.

Члени Ради повною мірою представляють інтереси колективів, котрі їх обрали.

Виконання рішень Ради студентського (курсантського) самоврядування Інституту покладається на сектори, склад яких обирається з числа членів Ради шляхом відкритого голосування.

Базовими є сектори:

Голова Ради студентського (курсантського) самоврядування Інституту представляє її в межах своєї компетенції та організовує роботу секторів. На запрошення керівництва Інституту, факультету, курсу бере участь відповідно у засіданнях Вченої ради, у зборах факультету, курсу, де обговорюються питання, що входять до компетенції органів студентського (курсантського) самоврядування.

Рада студентського (курсантського) самоврядування Інституту, відповідно до завдань, розробляє та затверджує план роботи на навчальний рік, планує роботу по секторах та здійснює контроль за виконанням рішень.

 

Положення про студентське (курсантське) самоврядування Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

План роботи Ради студентського (курсантського) самоврядування Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України на 2021/2022 навчальний рік

    Твіт