ГоловнаПРО ЧІПБСтруктураОсновні підрозділиНауково-дослідна лабораторія інновацій у сфері цивільної безпеки
 Версія для друку

Науково-дослідна лабораторія інновацій у сфері цивільної безпеки

Нуянзін Олександр Михайлович

Начальник науково-дослідної лабораторії інновацій у сфері цивільної безпеки

Кандидат технічних наук, доцент

Підполковник служби цивільного захисту

 

Алексєєва Олена Сергіївна

Провідний науковий співробітник

Кандидат технічних наук, доцент

 
 

Копитін Дмитро Едуардович

Науковий співробітник

Старший лейтенант служби цивільного захисту

 

Кришталь Дмитро Олександрович

Науковий співробітник

Кандидат наук з державного управління

Капітан служби цивільного захисту

 

Єлагін Георгій Іванович

Інженер – (1 категорії)

Кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник

 

Науково-дослідна лабораторія інновацій у сфері цивільної безпеки є структурним підрозділом факультету цивільного захисту. Лабораторію реорганізовано в травні 2016 року з метою проведення наукових досліджень за напрямом «Цивільна безпека», впровадження їх результатів у практику та навчальний процес і підвищення якості підготовки фахівців у галузі пожежної безпеки та цивільного захисту.

Головними завданнями лабораторії є виконання та апробація пошукових, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в напрямку розробки, вдосконалення методів контролю та заходів захисту від радіоактивних та інших шкідливих речовин, розроблення наукових методів дослідження комплексної оцінки та прогнозування впливу техногенного забруднення на навколишнє середовище й людину та створення й пошук оптимальних методів і засобів протипожежного захисту та систем забезпечення пожежної безпеки.

 

Історія лабораторії :

З березня 2014 року – реорганізовано в Науково-дослідну лабораторію метрологічних випробувань екологонебезпечних середовищ.
З травня 2016 року – реорганізовано в Науково-дослідну лабораторію інновацій у сфері цивільної безпеки.

 

Колектив лабораторії:

Начальник – кандидат технічних наук, підполковник служби цивільного захисту Нуянзін Олександр Михайлович. Основні положення та результати науково-дослідної роботи відображено більш ніж у 100 наукових працях, серед яких 3 навчальні посібники, 3 монографії, 1 довідкове видання, 4 патенти на корисну модель, 23 наукові статті у виданнях, що входять до переліку ДАК України (7 з яких у визнаних зарубіжних виданнях), більше 60 тез доповідей на наукових конференціях. Керівник 4-х студентських наукових робіт, три з яких за результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі науки «Цивільна оборона та пожежна безпека» у 2015/2016, 2016/2017 та 2018/2019 навчальних роках зайняли призові місця. У 2017 році став призером ІV Конкурсу винахідницьких та раціоналізаторських проектів у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки у номінації «Новітні технології, засоби цивільного та протипожежного захисту» з науковою розробкою «Конструкція горизонтальної вогневої печі для забезпечення достовірності результатів випробувань на вогнестійкість будівельних конструкцій».

Провідний науковий співробітник – кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту у відставці Алексєєва Олена Сергіївна. Має понад 100 публікацій, з яких 11 навчально-методичних матеріалів, 5 авторських свідоцтв СРСР, 2 патенти України на корисну модель, 50 наукових статей у фахових наукових виданнях, понад 45 тез на різних наукових конференціях.

Старший науковий співробітник – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник підполковник служби цивільного захисту Ковальов Андрій Іванович. Має більше 100 публікацій, з яких 40 наукових статей у фахових виданнях України та за кордоном, 7 наукових статей у виданнях, що індексуються бібліометричною платформою Scopus, є автором 2 національних стандартів України, 2 монографій, 3 патентів України на корисну модель, 1 авторського права на твір та 60 тез доповідей на науково-практичних конференціях різного роду представництва.

Науковий співробітник – капітан служби цивільного захисту Кришталь Дмитро Олександрович. Має 20 публікацій, з яких 8 наукових статей у фахових виданнях, 3 наукові статті у виданнях, що індексуються бібліометричною платформою Scopus, Index Copernicus International та RE PEC, 12 тез доповідей на наукових конференціях, 1 навчальний посібник та 1 патент на корисну модель.

Інженер – (1 категорії) Єлагін Георгій Іванович – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник. Має 218 публікацій, з яких 12 навчальних посібників і монографій, 38 авторських свідоцтв на винахід СРСР, 12 патентів України на корисні моделі, 7 авторських свідоцтв на твір, 78 наукових статей у фахових виданнях, 71 тез доповідей на різних наукових конференціях.

 

Цілі та завдання лабораторії:

 

Виконані науково-дослідні роботи:
«Структура системи раннього визначення НС», шифр – номер державної реєстрації №0113U004022
«Довідник небезпечних речовин» – номер державної реєстрації №0113 U004021
«Розробка довідниково-аналітичного програмного комплексу «Довідник небезпечних речовин»» – номер державної реєстрації №0114U002705
«Визначення довговічності вогнезахисних покриттів металевих конструкцій, що спучуються» – номер державної реєстрації №0115U000978

 

Розроблені методичні рекомендації:

Розроблені новітні стенди та прилади по профілю діяльності, проводяться спільні науково-дослідні роботи по напрямках: методологія екологічних досліджень при проведенні ліквідаційних у місцях дислокації військових формувань; розробка системи раннього визначення надзвичайних ситуацій.

 

Науково-дослідні роботи:

Положення про науково-дослідну лабораторію інновацій у сфері цивільної безпеки

 

    Твіт