ГоловнаПРО ЧІПБСтруктураОсновні підрозділиНауково-дослідна лабораторія інновацій у сфері цивільної безпеки
 Версія для друку

Науково-дослідна лабораторія інновацій у сфері цивільної безпеки

Нуянзін Олександр Михайлович

Начальник науково-дослідної лабораторії інновацій у сфері цивільної безпеки

Кандидат технічних наук, доцент

Підполковник служби цивільного захисту

 

Алексєєва Олена Сергіївна

Провідний науковий співробітник

Кандидат технічних наук, доцент

 

Кришталь Дмитро Олександрович

Старший науковий співробітник

Кандидат наук з державного управління

Капітан служби цивільного захисту

 

Копитін Дмитро Едуардович

Науковий співробітник

Старший лейтенант служби цивільного захисту

 

Перегін Аліна Вадимівна

Науковий співробітник

Капітан служби цивільного захисту

 

Єлагін Георгій Іванович

Інженер – (1 категорії)

Кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник

 

Науково-дослідна лабораторія інновацій у сфері цивільної безпеки є структурним підрозділом факультету цивільного захисту. Лабораторію реорганізовано в травні 2016 року з метою проведення наукових досліджень за напрямом «Цивільна безпека», впровадження їх результатів у практику та навчальний процес і підвищення якості підготовки фахівців у галузі пожежної безпеки та цивільного захисту.

Головними завданнями лабораторії є виконання та апробація пошукових, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в напрямку розробки, вдосконалення методів контролю та заходів захисту від радіоактивних та інших шкідливих речовин, розроблення наукових методів дослідження комплексної оцінки та прогнозування впливу техногенного забруднення на навколишнє середовище й людину та створення й пошук оптимальних методів і засобів протипожежного захисту та систем забезпечення пожежної безпеки.

 

Історія лабораторії :

З березня 2014 року – реорганізовано в Науково-дослідну лабораторію метрологічних випробувань екологонебезпечних середовищ.
З травня 2016 року – реорганізовано в Науково-дослідну лабораторію інновацій у сфері цивільної безпеки.

 

Колектив лабораторії:

Начальник – кандидат технічних наук, підполковник служби цивільного захисту Нуянзін Олександр Михайлович. Основні положення та результати науково-дослідної роботи відображено більш ніж у 100 наукових працях, серед яких 3 навчальні посібники, 3 монографії, 1 довідкове видання, 4 патенти на корисну модель, 23 наукові статті у виданнях, що входять до переліку ДАК України (7 з яких у визнаних зарубіжних виданнях), більше 60 тез доповідей на наукових конференціях. Керівник 4-х студентських наукових робіт, три з яких за результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі науки «Цивільна оборона та пожежна безпека» у 2015/2016, 2016/2017 та 2018/2019 навчальних роках зайняли призові місця. У 2017 році став призером ІV Конкурсу винахідницьких та раціоналізаторських проектів у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки у номінації «Новітні технології, засоби цивільного та протипожежного захисту» з науковою розробкою «Конструкція горизонтальної вогневої печі для забезпечення достовірності результатів випробувань на вогнестійкість будівельних конструкцій».

Провідний науковий співробітник – кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту у відставці Алексєєва Олена Сергіївна. Має понад 100 публікацій, з яких 11 навчально-методичних матеріалів, 5 авторських свідоцтв СРСР, 2 патенти України на корисну модель, 50 наукових статей у фахових наукових виданнях, понад 45 тез на різних наукових конференціях.

Старший науковий співробітник – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник підполковник служби цивільного захисту Ковальов Андрій Іванович. Має більше 100 публікацій, з яких 40 наукових статей у фахових виданнях України та за кордоном, 7 наукових статей у виданнях, що індексуються бібліометричною платформою Scopus, є автором 2 національних стандартів України, 2 монографій, 3 патентів України на корисну модель, 1 авторського права на твір та 60 тез доповідей на науково-практичних конференціях різного роду представництва.

Науковий співробітник – капітан служби цивільного захисту Кришталь Дмитро Олександрович. Має 20 публікацій, з яких 8 наукових статей у фахових виданнях, 3 наукові статті у виданнях, що індексуються бібліометричною платформою Scopus, Index Copernicus International та RE PEC, 12 тез доповідей на наукових конференціях, 1 навчальний посібник та 1 патент на корисну модель.

Інженер – (1 категорії) Єлагін Георгій Іванович – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник. Має 218 публікацій, з яких 12 навчальних посібників і монографій, 38 авторських свідоцтв на винахід СРСР, 12 патентів України на корисні моделі, 7 авторських свідоцтв на твір, 78 наукових статей у фахових виданнях, 71 тез доповідей на різних наукових конференціях.

 

Цілі та завдання лабораторії:

 

Виконані науково-дослідні роботи:
«Структура системи раннього визначення НС», шифр – номер державної реєстрації №0113U004022
«Довідник небезпечних речовин» – номер державної реєстрації №0113 U004021
«Розробка довідниково-аналітичного програмного комплексу «Довідник небезпечних речовин»» – номер державної реєстрації №0114U002705
«Визначення довговічності вогнезахисних покриттів металевих конструкцій, що спучуються» – номер державної реєстрації №0115U000978

 

Розроблені методичні рекомендації:

Розроблені новітні стенди та прилади по профілю діяльності, проводяться спільні науково-дослідні роботи по напрямках: методологія екологічних досліджень при проведенні ліквідаційних у місцях дислокації військових формувань; розробка системи раннього визначення надзвичайних ситуацій.

 

Науково-дослідні роботи:

Положення про науково-дослідну лабораторію інновацій у сфері цивільної безпеки

 

    Твіт