ГоловнаПРО ЧІПБСтруктураОсновні підрозділиКафедра управління у сфері цивільного захисту
 Версія для друку

Кафедра управління у сфері цивільного захисту

Кришталь Тетяна Миколаївна

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, доцент

 

Горбаченко Юрій Миколайович

Доцент кафедри

Кандидат історичних наук, доцент

Підполковник служби цивільного захисту

 

Мельник Ольга Григорівна

Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Підполковник служби цивільного захисту

 

Пасинчук Кирило Миколайович

Доцент кафедри

Кандидат педагогічних наук

Полковник служби цивільного захисту

 

Тарасов Сергій Сергійович

Викладач кафедри

Кандидат наук з державного управління

Майор служби цивільного захисту

 

Миколенко Віктор Андрійович

Професор кафедри

Доктор юридичних наук

 

Білека Аліна Анатоліївна

Доцент кафедри

Кандидат юридичних наук, доцент

 

Кузнецова Людмила Валеріївна

Доцент кафедри

Кандидат юридичних наук, доцент

 

Чубань Вікторія Сергіївна

Доцент кафедри

Кандидат економічних наук, доцент

 

Панімаш Юлія Вікторівна

Старший викладач кафедри

Кандидат педагогічних наук

 

Кафедра була створена у 2000 році відповідно до наказу МВС України від 08.08.2000 року №527, як кафедра «Управління та організації діяльності пожежної охорони». З серпня 2007 року у зв’язку з реорганізацією навчального закладу та відповідно до штатного розпису назва кафедри була змінена на кафедру «Економіки та управління». На сьогоднішній день кафедра має назву кафедра «Управління у сфері цивільного захисту», яку очолює завідувач кафедри – доктор економічних наук, доцент Кришталь Тетяна Миколаївна.

Кафедра «Управління у сфері цивільного захисту» здійснює підготовку фахівців у галузі знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право» за першим (бакалаврський) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Під час навчання здобувачі вищої освіти послідовно вивчають базові юридичні дисципліни, а також дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

Важливим елементом підготовки правників є навчальна та виробнича практика, яку здобувачі проходять в органах публічної влади, судах, правоохоронних органах, а також на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності.

Студенти-правовики займають призові місця у багатьох наукових конкурсах та олімпіадах, приймають участь у різноманітних круглих столах та науково-практичних конференціях.

Поряд з іншими кафедрами Інститут, кафедра сприяє формуванню у курсантів, студентів та слухачів системи знань, навичок та вмінь, які необхідні працівникам практичних підрозділів і органів управління ДСНС України при попередженні виникнення та реагуванні на надзвичайні ситуації різних рівнів та характеру.

 

Основними завданнями кафедри є:

 

Науково-педагогічний склад кафедри бере активну участь у створенні та вдосконаленні навчально-методичної та матеріальної бази Інституту та кафедри для підвищення якості учбового процесу. Активна робота проведена в галузі використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі. Для демонстрації навчального матеріалу розроблені та постійно вдосконалюються комплекти електронних слайдів (презентацій), відеофільми, що забезпечують викладення матеріалу по дисциплінах кафедри на високому рівні.

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у підготовці та виданні посібників та навчально-методичних матеріалів, а також займається науковою роботою, бере участь в науково-дослідній роботі. З метою поглиблення знань курсантів та студентів, формування у них вмінь та навичок проведення науково-дослідної роботи, розвитку аналітичних здібностей на кафедрі працює наукове товариство курсантів та студентів, які беруть участь у науково-практичних конференціях та готують роботи на конкурси.

 

Напрямки роботи кафедри:

 

Викладачі кафедри забезпечують викладання наступних дисциплін:

 

Конференції та круглі столи, що проводить кафедра:

Щорічно кафедра проводить 2 Всеукраїнські науково-практичні конференції: «Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ)» та «Травневі правові читання».

Також проводиться круглий стіл, присвячений Дню прав людини та Міжнародному дню боротьби з корупцією, із залученням практичних працівників правоохоронних органів, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти.

 

    Твіт