ГоловнаПРО ЧІПБСтруктураОсновні підрозділиКафедра психології діяльності в особливих умовах
 Версія для друку

Кафедра психології діяльності в особливих умовах

Фомич Микола Володимирович

Начальник кафедри

Кандидат психологічних наук, доцент
Підполковник служби цивільного захисту

 

Грибенюк Геннадій Сергійович

Професор кафедри

Доктор психологічних наук, професор

 

Дмитренко Марія Йосипівна

Професор кафедри

Доктор філософських наук, професор

 

Вороновська Людмила Григорівна

Доцент кафедри

Кандидат філософських наук

 

Чередниченко Тетяна Володимирівна

Старший викладач кафедри

 

Головченко Сергій Іванович

Старший викладач кафедри

Кандидат економічних наук
Майор служби цивільного захисту

 

Дячкова Ольга Михайлівна

Викладач кафедри

Кандидат педагогічних наук
Підполковник служби цивільного захисту

 

Історія створення кафедри

Кафедра психології діяльності в особливих умовах створена у 2007 році для проведення відповідної навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи.

Кафедра здійснює свою діяльність на основі нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Статуту Національного університету цивільного захисту України, Положення про Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України та інших нормативних документів.

Науково-педагогічний колектив кафедри здійснює підготовку здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальностями: 053 «Психологія», 261 «Пожежна безпека», 263 «Цивільна безпека», а також за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія».

Підготовка фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» здійснюється відповідно до сучасних вимог до підготовки фахівців для заміщення посад у діючих підрозділах ДСНС України, а також співробітників, діяльність яких пов’язана з психологією та спрямована на виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності у таких видах діяльності, як: дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук, освіта (вища, навчання дорослих), охорона здоров’я та соціальна допомога, діяльність у сфері спорту, індивідуальні послуги по забезпеченню всебічного особистісного розвитку людини та зміцненню її психічного здоров’я.

 

Основні завдання кафедри:

-    проведення навчально-виховної роботи з підготовки кваліфікованих фахівців для служби цивільного захисту;

-    наукова та науково-дослідна робота в галузі психології діяльності в особливих умовах;

-    організація та керівництво науковою роботою студентської та курсантської молоді;

-    підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників інституту;

-    розробка навчально-методичних матеріалів з дисциплін, що викладаються по кафедрі.

 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

за навчальним планом підготовки БАКАЛАВРА:

за навчальним планом підготовки МАГІСТРА:

Кафедра співпрацює:

Міжнародна співпраця кафедри:

 

Основні бази навчальних практик та стажування здобувачів вищої освіти:

 

    Твіт