ГоловнаПРО ЧІПБСтруктураОсновні підрозділиКафедра організації заходів цивільного захисту
 Версія для друку

Кафедра організації заходів цивільного захисту

Швиденко Андрій Валерійович

Начальник кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Полковник служби цивільного захисту

 

Алєксєєв Анатолій Глібович

Професор кафедри

Кандидат хімічних наук, доцент

 

Журбинський Дмитро Анатолійович

Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Полковник служби цивільного захисту

 

Черненко Олександр Миколайович

Доцент кафедри

Кандидат медичних наук, доцент

Полковник служби цивільного захисту

 
 

Бас Олег Володимирович

Викладач кафедри

Кандидат технічних наук

Капітан служби цивільного захисту

 

Заєць Руслан Андрійович

Старший викладач кафедри

 

Кафедра була створена у 2004 році відповідно до наказу МНС України від 30.04.2004 року №193, як кафедра «Цивільного захисту та медицини катастроф». Із 2013 року кафедра є випусковою за напрямом підготовки 6.170201 «Цивільний захист» галузі знань 1702 «Цивільна безпека». З 10 травня 2016 року кафедра має назву «Організації заходів цивільного захисту», яку очолює начальник кафедри – кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту Швиденко Андрій Валерійович. Якісний склад кафедри складає 86 %.

Кафедра «Організації заходів цивільного захисту» здійснює підготовку фахівців у галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 263 «Цивільна безпека» за першим (бакалаврський) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Науково-педагогічний склад кафедри бере активну участь у створенні та вдосконаленні навчально-методичної та матеріальної бази Інституту та кафедри для підвищення якості навчального процесу. Активна робота проведена в галузі використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі. При вивченні дисциплін на кафедрі проводяться не тільки аудиторні, а також і виїзні заняття на об’єктах міста Черкаси, зокрема:

 

Науково-педагогічний склад кафедри бере активну участь у підготовці та виданні посібників та навчально-методичних матеріалів, а також займається науковою роботою, бере участь в науково-дослідній роботі.

З метою поглиблення знань курсантів та студентів, формування у них вмінь та навичок проведення науково-дослідної роботи, розвитку аналітичних здібностей на кафедрі працює наукове товариство курсантів та студентів, які беруть участь у науково-практичних конференціях та готують роботи на конкурси. Щорічно на кафедрі у науковому товаристві працює до 30 курсантів та студентів.

Під керівництвом співробітників здобувачами підготовлено понад 250 наукових тез, більше 20 наукових праць на Всеукраїнські та міжнародні конкурси студентських наукових робіт.

 

Основними завданнями кафедри є:

 

Кафедра у відповідності із поставленими цілями і завданнями організовує свою роботу за наступними основними напрямками:

 

Дисципліни кафедри:

за навчальним планом підготовки освітнього ступеня «Бакалавр» за освітніми програмами із різних спеціальностей:

415B0290.JPG 415B0626.jpg

415B0620.jpg 415B0635.jpg

415B0641.jpg 415B0658.jpg

 

 

Положення про кафедру організації заходів цивільного захисту

    Твіт