ГоловнаПРО ЧІПБСтруктураОсновні підрозділиКафедра іноземних мов
 Версія для друку

Кафедра іноземних мов

Ненько Юлія Петрівна

Завідувач кафедри

Доктор педагогічних наук

 

Єремеєва Наталія Федорівна

Професор кафедри

Кандидат філологічних наук

 

Іващенко Оксана Алімівна

Доцент кафедри

Кандидат педагогічних наук

 

Спіркіна Оксана Олексіївна

Доцент кафедри

Кандидат історичних наук

 

Міненко Олеся Василівна

Доцент кафедри

Кандидат філологічних наук

 

Крічкер Ольга Юхимівна

Викладач кафедри

Кандидат історичних наук

 

Кафедра мовної підготовки як окремий підрозділ існує у Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля з 1997 року (Наказ МВС № 633 від 18 вересня 1997 р.). Завідувачі кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Король Валентина Миколаївна (1997-2000) та кандидат філологічних наук, доцент Зражевська Ніна Іванівна (2000-2002) зробили значний внесок у становлення та розвиток кафедри.
З листопада 2002 року завідувачем кафедри є кандидат філологічних наук, доцент Єрємєєва Наталія Федорівна. У квітні 2004 року кафедра мовної підготовки була перейменована у кафедру іноземних мов (Наказ МНС № 193 від 30 квітня 2004 року), а з жовтня 2005 року внаслідок організаційно-штатних змін – отримала назву кафедри української та іноземних мов (Наказ МНС № 254 від 12 жовтня 2005).
У 2007 р. кафедра змінила назву на кафедру іноземних мов, у 2010 р. – кафедру іноземних мов та технічного перекладу.
27 червня 2012 р. відповідно до наказу №937 “Про здійснення організаційно-штатних заходів в Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України” кафедра була реорганізована в кафедру іноземних мов та гуманітарних наук.
Відповідно до наказу ДСНС України №44 від 29.01.2016 «Про здійснення організаційно-штатних заходів НУЦЗ України» 10.05.2016 року реорганізовано у кафедру іноземних мов факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України. З цього часу кафедру очолює доктор педагогічних наук, доцент Ненько Юлія Петрівна.
Сьогодні на кафедрі іноземних мов працює 6 викладачів: кандидат філологічних наук, доцент Єремеєва Наталія Федорівна, кандидат філологічних наук, доцент Міненко Олеся Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент Іващенко Оксана Алімівна (водночас є головою профкому ЧІПБ), кандидат історичних наук Спіркіна Оксана Олексіївна, кандидат історичних наук Крічкер Ольга Юхимівна.

 

Загальною метою роботи науково-педагогічного складу кафедри є формування у здобувачів вищої освіти професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ. Загальна мета реалізується шляхом досягнення певних цілей:

На практичних заняттях викладачі кафедри приділяють основну увагу фахово-орієнтованому навчанню, використовують традиційно класичні та сучасні методи навчання, серед яких основними є: описово-аналітичний, зіставний, комунікативний, інтерактивний, навчальної дискусії, метод проектів, метод мультимедіа та інтернет-технологій. Серед усіх методів перевага надається комунікативному, основна мета якого — забезпечити практичне використання іноземної мови як у загальновживаній сфері, так і у сфері професійного спілкування.
У навчальному процесі широко використовують навчально-методичні матеріали, розроблені викладачами кафедри для всіх спеціальностей, зорієнтовані на розвиток та формування іншомовної фахово-орієнтованої комунікативної компетенції.
Увесь навчальний процес зорієнтований на національно-громадянське виховання здобувачів, основною метою якого є: формування свідомого громадянина — патріота української держави, діяльного провідника національної ідеї, національної свідомості, із активною громадянською позицією, високими моральними якостями та духовними запитами.
Метою освітньо-виховної роботи на кафедрі іноземних мов є: виховання здобувачів у дусі загальнолюдських та національних духовних цінностей, формування належного рівня культури та високих моральних якостей, свідомого ставлення до виконання обов’язків громадянина України.

 

Кафедра іноземних мов здійснює викладання наступних навчальних дисциплін:

Положення про кафедру іноземних мов

 

    Твіт