ГоловнаПРО ЧІПБСтруктураОсновні підрозділиКафедра фізико-хімічних основ розвитку та гасіння пожеж
 Версія для друку

Кафедра фізико-хімічних основ розвитку та гасіння пожеж

Нуянзін Віталій Михайлович

Начальник кафедри

Кандидат технічних наук

Підполковник служби цивільного захисту

 

Кришталь Микола Андрійович

Професор кафедри

Кандидат психологічних наук, професор

Генерал-майор служби цивільного захисту у відставці

 

Майборода Артем Олександрович

Доцент кафедри

Кандидат педагогічних наук

Підполковник служби цивільного захисту

 

Змага Яна Василівна

Доцент кафедри

Кандидат технічних наук

Підполковник служби цивільного захисту

 

Кропива Михайло Олександрович

Викладач кафедри

Кандидат технічних наук

Капітан служби цивільного захисту

 

Магльована Тетяна Вячеславівна

Доцент кафедри

Кандидат хімічних наук, доцент

 

Про кафедру

Сьогодні кафедру очолює кандидат технічних наук, підполковник служби цивільного захисту Віталій Нуянзін. Освітній процес на кафедрі фізико-хімічних основ розвитку та гасіння пожеж забезпечують 6 науково-педагогічних працівників.

Якісний показник науково-педагогічних працівників складає 100%: кандидатів наук – 6; з них 1 має звання професора (Кришталь М.А.) та 2 мають звання доцент. Кафедра фізико-хімічних основ розвитку та гасіння пожеж забезпечує виконання програм дисциплін відповідно до чинних освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних програм.

415B9007.jpg

 

Основні завдання кафедри:

 

Кафедра у відповідності із поставленими цілями і завданнями організовує свою роботу за наступними основними напрямками:

 

На кафедрі підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється на першому (бакалаврському) на другому (магістерському) та на третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти за трьома напрямами та двома спеціальностями.

Співробітники кафедри регулярно приймають участь у науково-практичних конференціях, що проводяться на території України та за її межами. Кафедра з метою обміну досвідом, проведення сумісних науково-практичних конференцій та підготовки навчально-методичних видань співробітничає з навчальними закладами України та Польщі. Щорічно на кафедрі у науковому товаристві працює до 15 курсантів та студентів.

При вивченні дисциплін на кафедрі проводяться не тільки аудиторні, а також і лабораторні заняття з використанням сучасних методик та приладів.

Фахівці кафедри проводять консультації з питань пожежної небезпеки, яку становлять різні речовини та матеріали, розробляють рекомендації, інструкції та методики щодо способів запобігання та припинення горіння, проводять оцінку пожежної небезпеки процесів пов’язаних зі зберіганням та обертанням пожежо- вибухонебезпечних речовин та матеріалів, розробляють навчально-методичні посібники з дисциплін кафедри.

Дисципліни кафедри:

За навчальним планом підготовки БАКАЛАВРА:

 

За навчальним планом підготовки МАГІСТРА:

 

За навчальним планом підготовки ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ:

Аудиторний фонд кафедри:

 

Наукові розробки кафедри

Довідник небезпечних речовин

 

Положення про кафедру фізико-хімічних основ розвитку та гасіння пожеж

 

 

 

    Твіт