ГоловнаПРО ЧІПБСтруктураОсновні підрозділиКафедра безпеки об'єктів будівництва та охорони праці
 Версія для друку

Кафедра безпеки об'єктів будівництва та охорони праці

Березовський Андрій Іванович

Начальник кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Підполковник служби цивільного захисту

 

Костенко Тетяна Вікторівна

Професор кафедри

Доктор технічних наук, доцент

 
 

Бужин Олексій Андрійович

Доцент кафедри

Доктор економічних наук, професор

 

Цвіркун Сергій Вікторович

Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Полковник служби цивільного захисту

 

Сідней Станіслав Олександрович

Доцент кафедри

Кандидат технічних наук

Полковник служби цивільного захисту

 

Вовк Неля Павлівна

Доцент кафедри

Кандидат педагогічних наук, доцент

Полковник служби цивільного захисту

 

Рудешко Ірина Вікторівна

Старший викладач

 

Дагіль Вікторія Геннадіївна

Викладач кафедри

Підполковник служби цивільного захисту

 

Історія кафедри:

кафедра була створена у 2018 році відповідно до наказу ДСНС України від 24 січня 2018 р. № 50 “Про здійснення організаційно-штатних заходів у навчальних закладах ДСНС”. Розширення профілю кафедри дало можливість виконати вимоги ліцензійних умов, визначити гаранта освітньої програми, що відповідає вимогам освітньої діяльності для завершення повного циклу навчання за напрямом «Охорона праці». Колектив кафедри працює у складі факультету пожежної безпеки. Новостворена кафедра об’єднала пов’язані між собою спеціалізовані навчальні дисципліни з важливих напрямів безпеки об’єктів будівництва та охорони праці.     

 

Основні завдання кафедри:

повне та якісне виконання навчальних планів і програм навчання; проведення навчальних занять на високому науковому і методичному рівні; вдосконалення методичного рівня викладацького складу кафедри при проведенні усіх видів занять відповідно до програм навчання; організація та ведення науково-дослідних робіт за напрямками наукової діяльності кафедри; перепідготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; проведення виховної роботи серед курсантів та студентів.

 

Дисципліни, що вивчаються на кафедрі: 

 

Навчально-матеріальна база кафедри:

На кафедрі створені і постійно вдосконалюються сучасні навчальні приміщення та лабораторії: навчальна аудиторія «Матеріалознавства», «Інженерної графіки» та навчально-випробувальна лабораторія «Механіки та будівельних конструкцій». Також постійно проводиться робота з розвитку, модернізації та зміцнення навчальної матеріально-технічної бази, що включає вдосконалення навчально-лабораторного обладнання, оснащення кафедри сучасними технічними засобами і їх широке впровадження в навчальний процес. Кафедра бере участь у розробці та впровадженні інформаційних технологій, які сприяють інформаційно-аналітичній підтримці освітнього процесу.

    Твіт