ГоловнаПРО ЧІПБСтруктураОсновні підрозділиКафедра психологіїІсторія кафедри психології
 Версія для друку

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ

     Кафедра створена 12 вересня 2007 року, як кафедра психології в особливих умовах діяльності для проведення відповідної навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи. З травня 2016 року,  у зв’язку з реорганізацією структури, кафедра отримала назву «Психології діяльності в особливих умовах».

    Науково-педагогічний колектив кафедри здійснює підготовку здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальностями: 053 «Психологія», 261 «Пожежна безпека», 263 «Цивільна безпека», а також за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія».

     Якісний склад кафедри складає 88%. Кафедру очолює кандидат психологічних наук, доцент Фомич М.В. Освітній процес на кафедрі забезпечують два доктори наук – доктор психологічних наук, професор Грибенюк Г.С., доктор філософських наук, професор Дмитренко М.Й., шість кандидатів наук – кандидат психологічних наук, доцент Фомич М.В., кандидат педагогічних наук Мохнар Л.І., кандидат педагогічних наук, Дячкова О.М., кандидат педагогічних наук Демченко А.В., кандидат економічних наук Головченко С.І., кандидат історичних наук Бінецька О.В.

      До освітнього процесу на також залучені висококваліфіковані науково-педагогічні працівники інституту: доктор історичних наук, професор Чубіна Т.Д., кандидат психологічних наук, професор Кришталь М. А., доктор педагогічних наук, доцент Ненько Ю.П., доктор філософських наук, доцент Усов Д.В., доктор історичних наук, доцент Федоренко Я.А.

      Як в інституті у цілому, так і на кафедрі психології діяльності в особливих умовах ведеться робота з підготовки дисертаційних робіт. За результатами НДР співробітниками та здобувачами кафедри  захищені 13 кандидатських дисертацій, отримано понад 25 авторських свідоцтв, надруковано 6 монографій, 10 навчальних посібників у т.ч. з грифом МОН України, понад 200 наукових статей.

   Традиційно на кафедрі відбувається низка науково-практичних конференцій та семінарів, серед яких науково-практична конференція «Проблеми психології діяльності в особливих умовах», Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів і студентів «Наука про цивільний захисту як шлях становлення молодих учених», різноманітні тематичні науково-практичних семінари.

     Науково-педагогічні працівники кафедри активно залучають до науково-дослідної роботи студентів та курсантів інституту, під керівництвом співробітників здобувачами підготовлено понад 250 наукових тез, більше 10 наукових праць на Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт та грантових проектів.

     У 2017 році під керівництвом Фомича М.В.  робота студентки інституту Катерини Крижанівської здобула перемогу у конкурсі грантових проектів соціальної дії за програмою «Активні громадяни» від Британської Ради.

   З 2018 року щорічно на кафедрі проходить «Тиждень психології», метою якого є популяризація психологічної науки, ознайомлення студентів інституту із новими інструментами психологічної роботи, налагодження співпраці між практичними психологами, науковцями, психологами силових структур.

    Твіт