ГоловнаДІЯЛЬНІСТЬНаукова діяльністьГоловний науковий співробітник
 Версія для друку

 

Поздєєв Сергій Валерійович

Головний науковий співробітник

доктор технічних наук, професор

 

 

Сергій ПОЗДЄЄВ працює в інституті на посаді головного наукового співробітника з 2015 року.

 

Є організатором наукових досліджень за такими науковими напрямками:

 

Є керівником та виконавцем 4 науково-дослідних робіт, є науковим керівником 5 ад’юнктів і викладає навчальну дисципліну «Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах налзвичайних ситуацій» (за напрямом підготовки 26 «Цивільна безпека» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» освітньої програми підготовки освітнього рівня бакалавра).

 

Під його керівництвом захищено 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та 2 дисертації наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 21.06.02 – пожежна безпека.

 

Сергій ПОЗДЄЄВ очолює Науково-технічну раду ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України. Є членом двох спеціалізованих вчених рад щодо здобуття наукових ступенів зі спеціальності 21.06.02 – пожежна безпека. Є головним редактором 2 збірників наукових праць, а саме: «Надзвичайна ситуація: попередження та ліквідація» (ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України)  «Цивільний захист та пожежна безпека» (ІДУ НД ЦЗ). Є гарантом освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» за напрямом підготовки 62 «Цивільна безпека» і спеціальністю 261 «Пожежна безпека». Є експертом Національного Агенства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 261 «Пожежна безпека».

 

Сергій ПОЗДЄЄВ має суттєві здобутки у науковій і науково-технічній діяльності, а саме: 164 наукових публікацій, серед яких більш як 80 статей у фахових виданнях, з них 15 входять до науковометричних баз Scopus та Web of Science, є автором 6 патентів на корисну модель та 3 патентів на винахід, 8 наукових монографій, 4 навчальних посібників, співавтором 9 навчальних посібників і 4 публікацій методичного характеру, які застосовуються в освітньому процесі для підготовки здобувачів вищої освіти інституту. Бере участь у роботі та організації міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, доповіді на яких були неодноразово відзначені як одні з кращих. Є учасником міжнародних проектів, організованих за участю NATO та інших міжнародних організацій. Вільно володіє англійською мовою.

 

Найбільш вагомими науковими результатами досліджень, що були отримані протягом періоду з 2016 до 2020 роки:

 

За останні 5 років було взято участь у таких науково-дослідних роботах: 

 

В період 2016 до 2020 роки взято участь у роботі:

 

У 2018 році проходив підвищення кваліфікації на прогресивних курсах, що були організовані фахівцями NATO SPS NATO Advanced Training Course on UAV Systems Development to counter Emerging Security Challenges (м. Харків, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).

 

    Твіт