ГоловнаПРО ЧІПБСтруктураОсновні підрозділиКафедра психологіїАудиторні заняття
 Версія для друку

Аудиторні заняття

     У процесі викладання навчальних дисциплін науково-педагогічний колектив кафедри  використовує різні методи та форми викладання і навчання: лекції (вступні, тематичні, підсумкові, лекції-практикуми, лекції-диспути тощо), практичні, семінарські заняття (у формі діалогу, круглого столу, тренінгів, ділової гри, конференції, тощо), консультації (колективні, індивідуальні, групові), а також реалізує різні форми поточного та підсумкового контролю (тестування, виконання практичних завдань, розв’язування психолого-педагогічних задач, написання рефератів, письмові та усні заліки та екзамени, контрольні, курсові роботи).

Спецпрактикум з екстремальної та кризової психології

IMG_2639.jpg  IMG_2644.jpg

Психологічне консультування

IMG_2652.jpg  IMG_2653.jpg

    Твіт