Контраст
Шрифт

Юридичне відділення

Юридичне відділення

Сьобко Дмитро Вікторович

Начальник відділення

Старший лейтенант служби цивільного захисту

 

Юридичне відділення є управлінським структурним підрозділом Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, що організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування нормативно-правових актів та інших документів, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів персоналом інституту під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів інституту у судах.

Юридичне відділення відповідно до покладених на нього завдань, серед іншого:

  • забезпечує правильне застосування і виконання нормативно-правових актів та інших актів і документів;
  • перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів;
  • проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами інституту;
  • організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів (контрактів);
  • сприяє дотриманню законності у реалізації прав особового складу інституту під час вирішення виробничих та соціальних питань;
  • організовує і проводить роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань особового складу інституту, роз'яснює практику застосування законодавства, надає консультації з правових питань.

Положення про юридичне відділення

Нормативна база