Контраст
Шрифт

Відділ телекомунікацій, інформаційних технологій та захисту інформації

Відділ телекомунікацій, інформаційних технологій

та захисту інформації

Ласуков Олександр Євгенійович

Начальник відділу

Підполковник служби цивільного захисту

 

Мешков Богдан Володимирович

Заступник начальника відділу

 

Карпенко В'ячеслав Петрович

Старший інженер відділу

Майор служби цивільного захисту

 

Мельник Андрій Віталійович

Фахівець сектору технічного захисту інформації

Лейтенант служби цивільного захисту

 

Діденко Вадим Васильович

Інженер відділу

Старший лейтенант служби цивільного захисту

 

Білоус Микола Семенович

Інженер відділу

 

Відділ телекомунікацій, інформаційних технологій та захисту інформації Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України призначений для роботи з телекомунікаціями, інформаційними технологіями та технічними засобами обробки, зберігання та передачі інформації, системами зв’язку та оповіщення.

Основними завданнями є:

 • Забезпечення безперебійної роботи інформаційно-телекомунікаційної системи, засобів обчислювальної техніки (далі – ЗОТ) та інформаційних ресурсів інституту.
 • Придбання, облік та контроль за експлуатацією ЗОТ.
 • Встановлення і налагодження ЗОТ, надання доступу до інформаційно-телекомунікаційної системи.
 • Організація та забезпечення внутрішнього контролю за напрямком забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах.
 • Надання доступу до інформаційних ресурсів, Web-ресурсів Інституту на Web-порталі ДСНС України.
 • Підтримка та забезпечення безперебійної роботи інтернет-серверу Інституту, забезпечення стабільного цілодобового доступу до мережі Інтернет.
 • Технічне і інформаційне обслуговування комп’ютерної, офісної техніки та технічних засобів навчання Інституту.
 • Технічне обслуговування відеозв’язку.
 • Технічне та інформаційне обслуговування електронної бібліотеки Інституту.
 • Організація придбання нових технічних засобів навчання та програмних продуктів.
 • Консультації працівників Інституту з профільних напрямків.
 • Участь у супроводі комплексної системи захисту інформації в Інституту відповідно до нормативно-правових документів, що регламентують роботу служби захисту інформації у межах повноважень.
 • Участь у розробленні проектів нормативних і розпорядчих документів, чинних у межах Інституту, згідно з якими повинен забезпечуватися захист інформації у рамках повноважень.
 • Планування і організація роботи систем зв’язку та оповіщення Інституту.
 • Організація стійкого і безперервного зв’язку інституту з ДСНС України, аварійно-рятувальними та спеціальними підрозділами ДСНС України в Черкаській області, іншими взаємодіючими структурами під час спільного виконання завдань.
 • Організація стійкого і безперервного оперативного зв’язку навчального закладу з територіальними підрозділами як у повсякденній діяльності так і під час загрози виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 • Розробка нормативних документів з питань експлуатації та ремонту засобів зв’язку.
 • Здійснення контролю за експлуатаційно-технічним обслуговуванням та ремонтом засобів зв’язку.
 • Забезпечення дисципліни радіозв’язку у радіомережах (радіонапрямках) інституту.
 • Розробка заходів щодо усунення радіозавад та забезпечення електромагнітної сумісності радіозасобів Інституту.
 • Організація та контроль проведення вдосконалення та модернізації систем зв’язку.
 • Своєчасне подання до управління телекомунікаційних систем та інформаційних технологій  ДСНС України річних звітів.
 • Організація забезпечення підрозділів інституту засобами зв’язку та оповіщення.

 

Функції

 

 • Здійснює організаційно-технічне обслуговування впроваджених комплексів завдань та обробку і видачу результатів керівництву Інституту, службам і підрозділам.
 • Супроводжує експлуатацію прикладних програм.
 • Бере участь у розвитку і вдосконаленні технічної та програмної баз шляхом розширення кола завдань, що вирішу­ються.
 • Здійснює профілактичний огляд і ремонт обчислювальної техніки, периферійного обладнання.
 • Вивчає і впроваджує передовий досвід в області автоматизованої обробки інформації, типові проектні рішення і пакети прикладних програм, розроблені наукови­ми організаціями.
 • Складає і подає у встановлені строки звітність з питань своєї діяльності і використання обчислювальної техніки відповідно до діючого законодавства і вимог.
 • Забезпечує наповнення офіційного WEB-сайту Інституту в межах програмного забезпечення та баз даних.
 • Веде облік наявності та руху засобів обчислювальної техніки у Інституту.
 • Забезпечує інформаційну та технічну підтримку технічних засобів структурних підрозділів навчального закладу.
 • Консультує працівників Інституту з питань, що належать до компетенції відділу.
 • Організовує та забезпечує в межах повноважень внутрішній контроль за напрямком забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах.
 • Участь в організації і проведенні навчання користувачів і співробітників правилам роботи з захищеними технологіями, захищеними ресурсами;
 • Взаємодія з державними органами, учбовими закладами, іншими організаціями з питань навчання та підвищення кваліфікації;
 • Участь в організації забезпечення навчального процесу необхідною матеріальною базою, навчальними посібниками, нормативно-правовими актами, нормативними документами, методичною літературою та ін.
 • Збирає, вивчає і аналізує дані про стан систем зв’язку та оповіщення з метою прийняття заходів щодо підвищення якості їх роботи.
 • Розробляє розпорядження по зв’язку та своєчасно доводить його до структурних підрозділів інституту.
 • Складає перспективний план вдосконалення та розвитку систем зв’язку та оповіщення.
 • Планує, організовує та керує технічним забезпеченням зв’язку та оповіщення навчального закладу та його структурних підрозділів;
 • Контролює та проводить експлуатаційно-технічне обслуговування та ремонт засобів зв’язку, оповіщення.
 • Веде облік наявності та руху засобів зв’язку та оповіщення.
 • Виконує інші функції, які виникають з покладених на нього завдань.

До складу відділу телекомунікацій, інформаційних технологій та захисту інформації входить сектор технічного захисту інформації

Основними завданнями є:

 • Організація захисту безпеки інформації Інституту, структурних підрозділів Інституту та персоналу в процесі інформаційної діяльності та взаємодії між собою, а також у взаємовідносинах з зовнішніми вітчизняними і закордонними організаціями;
 • Дослідження технології обробки інформації в АС з метою виявлення можливих каналів витоку та інших загроз для безпеки інформації, формування моделі загроз, розроблення політики безпеки інформації, визначення заходів, спрямованих на її реалізацію;
 • Організація та координація робіт, пов’язаних з захистом інформації в АС, необхідність захисту якої визначається її власником або чинним законодавством, підтримка необхідного рівня захищеності інформації, ресурсів і технологій;
 • Організація робіт зі створення і використання КСЗІ на всіх етапах функціонування АС;
 • Формування у співробітників і користувачів розуміння необхідності виконання вимог нормативно-правових актів, нормативних і розпорядчих документів, що стосуються сфери захисту інформації;
 • Організація забезпечення виконання співробітниками і користувачами вимог нормативно-правових актів, нормативних і розпорядчих документів з захисту інформації в АС та проведення контрольних перевірок їх виконання.
 • Організовувати забезпечення повноти та якісного виконання організаційно-технічних заходів з захисту інформації в АС;
 • Вчасно і в повному обсязі доводити до користувачів і персоналу АС інформацію про зміни в галузі захисту інформації, які їх стосуються;
 • Здійснювати контрольні перевірки стану захищеності інформації в АС;
 • Забезпечувати конфіденційність робіт з монтажу, експлуатації та технічного обслуговування засобів захисту інформації, встановлених в АС;
 • Сприяти і, у разі необхідності, брати безпосередню участь у проведенні вищими органами перевірок стану захищеності інформації в АС;
 • Періодично, подавати керівництву Інституту звіт про стан захищеності інформації в АС і дотримання користувачами та співробітниками АС встановленого порядку і правил захисту інформації;
 • В межах своїх повноважень забезпечує охорону державної таємниці, відповідно до вимог режиму секретності здійснює постійних контроль за станом технічного захисту в інституті, планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту секретної інформації, володіння якими дає змогу ініціювати витік секретної інформації, щодо окремого суб’єкта режимно-секретної діяльності або об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює секретна інформація зі ступенем секретності «Т».
 • Організовує та забезпечує внутрішній контроль за напрямком забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах;

Планує діяльність за напрямком забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах;

 • Забезпечує додержання працівниками вимог законодавства у сфері запобігання і виявлення корупції, правил етичної поведінки;
 • Складає та подає звітність про результати діяльності (порядки запровадження управлінської відповідальності та підзвітності, включаючи показники, досягнуті під час виконання поставлених завдань та заходів, рівні, форми та строки звітування);
 • Здійснює ідентифікації ризиків у структурному підрозділі;
 • Інформує керівництво інституту про проведену оцінку ризиків, ризикові сфери діяльності установи для прийняття рішення щодо вжиття заходів контролю;
 • Здійснює документування управління ризиками;
 • Здійснює розмежування обов’язків між працівниками для зниження ризиків допущення помилок чи протиправних дій та своєчасного виявлення таких дій;
 • Проводить здійснення заходів контролю, а саме:
 • здійснення контролю за доступом до матеріальних і нематеріальних ресурсів, облікових записів тощо;
 • забезпечення захисту інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем;
 • організації контролю за виконанням документів;
 • здійснення систематичного перегляду роботи кожного працівника структурного підрозділу для визначення якості виконання поставлених завдань;
 • проведення оцінки загальних результатів діяльності структурного підрозділу
 • Проводить здійснення інформаційного та комунікаційного обміну, а саме:
 • організації та забезпечення доступу до інформації;
 • організації документообігу та роботи з документами;
 • встановлення порядків та графіків складення і подання звітності;
 • оприлюднення інформації про діяльність установи.

Взаємодія з іншими структурними підрозділами

Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Управління оповіщення, телекомунікацій та інформаційних технологій ДСНС України; режимно-таємним сектором; відділом документаційного забезпечення та контролю; відділом організації служби; сектором зв’язків з засобами масової інформації та роботи з громадськістю; зовнішніми організаціями, які є партнерами, користувачами, постачальниками, виконавцями робіт; іншими суб’єктами діяльності у сфері захисту інформації; суб’єктами підприємницької діяльності в галузі відеозв’язку, технічних систем та інформаційних технологій. Координує свою діяльність з аудиторською службою під час проведення аудиторських перевірок.

 

Положення про відділ телекомунікацій, інформаційних технологій та захисту інформації

Положення про сектор технічного захисту інформації

Нормативна база