Контраст
Шрифт

Відділ редакційно-видавничої діяльності

Відділ редакційно-видавничої діяльності

 

Рябоконь Вікторія Вікторівна

Начальник відділу

Кандидат педагогічних наук

Підполковник служби цивільного захисту

 

Яужева Олена Олександрівна

Редактор

Капітан служби цивільного захисту

 
 
 
 
 
 
Подлесна Валентина Іванівна

Літературний редактор
 
 
 
 
 

Чорний Володимир Васильович

Діловод

 
 
 

Відділ редакційно-видавничої діяльності є структурним підрозділом Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», «Про видавничу справу», «Про авторське право і суміжні права», організаційними, методичними і нормативними документами ДСНС України, наказами Голови ДСНС України, ректора університету та начальника інституту, правилами внутрішнього трудового розпорядку, державними стандартами України, рішеннями вченої, науково-технічної та методичної рад.

Основні завдання відділу:

 • підготовка видавничої продукції до друку;
 • редагування відповідно до діючих стандартів авторських рукописів;
 • розробка оригінал-макетів навчальних, наукових та інших типів видань;
 • надання допомоги авторам щодо вимог до оформлення навчальних, наукових, виробничо-практичних та інших видів видань;
 • поповнення електронної бібліотеки інституту електронними виданнями;
 • популяризація навчального закладу у власних виданнях;
 • забезпечення навчального процесу інституту навчальними, навчально-методичними та науковими матеріалами.

Функції відділу:

 • сприяння навчальному процесу шляхом видання наукових, навчальних, виробничо-практичних та інших типів видань;
 • підготовка до друку навчальних посібників, підручників, методичних та наукових видань: літературне, стилістичне та технічне редагування;
 • виготовлення оригінал-макетів видань;
 • дизайнерська розробка обкладинки та проектів художнього і технічного оформлення видань;
 • тиражування видань;
 • виконання палітурних робіт;
 • верстка рекламної та інформаційно-наочної продукції (буклети, листівки тощо).

 

Положення про відділ редакційно-видавчничої діяльності

Нормативна база
50 років (1973 - 2023)