Контраст
Шрифт

Відділ редакційно-видавчничої діяльності

Відділ редакційно-видавчничої діяльності

Рябоконь Вікторія Вікторівна

Начальник відділу

Кандидат педагогічних наук

Підполковник служби цивільного захисту

 

Яужева Олена Олександрівна

Редактор

Капітан служби цивільного захисту

 

Чорний Володимир Васильович

Діловод

 

Відділ редакційно-видавничої діяльності є структурним підрозділом Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», «Про видавничу справу», «Про авторське право і суміжні права», організаційними, методичними і нормативними документами ДСНС України, наказами Голови ДСНС України, ректора університету та начальника інституту, правилами внутрішнього трудового розпорядку, державними стандартами України, рішеннями вченої, науково-технічної та методичної рад.

Основні завдання відділу:

 • підготовка видавничої продукції до друку;
 • редагування відповідно до діючих стандартів авторських рукописів;
 • розробка оригінал-макетів навчальних, наукових та інших типів видань;
 • надання допомоги авторам щодо вимог до оформлення навчальних, наукових, виробничо-практичних та інших видів видань;
 • поповнення електронної бібліотеки інституту електронними виданнями;
 • популяризація навчального закладу у власних виданнях;
 • забезпечення навчального процесу інституту навчальними, навчально-методичними та науковими матеріалами.

Функції відділу:

 • сприяння навчальному процесу шляхом видання наукових, навчальних, виробничо-практичних та інших типів видань;
 • підготовка до друку навчальних посібників, підручників, методичних та наукових видань: літературне, стилістичне та технічне редагування;
 • виготовлення оригінал-макетів видань;
 • дизайнерська розробка обкладинки та проектів художнього і технічного оформлення видань;
 • тиражування видань;
 • виконання палітурних робіт;
 • верстка рекламної та інформаційно-наочної продукції (буклети, листівки тощо).

 

Положення про відділ редакційно-видавчничої діяльності

Нормативна база