Контраст
Шрифт

Відділ матеріально-технічного забезпечення

Відділ матеріально-технічного забезпечення

Коваленко Костянтин Миколайович

Начальник відділу

Підполковник служби цивільного захисту

 

Перегін Олександр Володимирович

Заступник начальника відділу

Капітан служби цивільного захисту

 

Мельник Іван Анатолійович

Старший інженер

Підполковник служби цивільного захисту

 

Кравченко Андрій Олегович

Інженер

Лейтенант служби цивільного захисту

 

Булдигіна Світлана Юріївна

Інженер

 

Відділ матеріально-технічного забезпечення є структурним підрозділом  Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України - підпорядковується  заступнику начальника  інституту з матеріально-технічного забезпечення

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами ДСНС України та Положенням про Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, Колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними актами  з питань матеріально-технічного забезпечення та даним Положенням.

Завдання відділу:

 • матеріально-технічне забезпечення Інституту в межах фінансування на поточний рік.
 • організація та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти для потреб Інституту  згідно із затвердженим планом державних закупівель Інституту на поточний рік.
 • проведення публічних в т.ч. допорогових закупівель та укладення договорів постачання, забезпечення матеріально-технічними ресурсами, здійснення організації питань комунального забезпечення, будівельних та ремонтних робіт для технічних потреб Інституту.
 • проведення щорічної інвентаризації,   ведення обліку та списання матеріальних цінностей, вивчення коньюктури ринку товарів і послуг..
 • розробка проектів перспективних і річних планів і балансів матеріально-технічного забезпечення на основі визначення потреби підрозділів закладу в матеріальних ресурсах (сировині, матеріалах, обладнанні, комплектуючих виробах, паливі, енергії тощо) з використанням прогресивних норм витрат складанням матеріальних балансів та заявок на розподілені за планом матеріальні ресурси та їх обґрунтуваннями і необхідними розрахунками, встановленням календарних строків поставок.
 • підготовка в узгодженні умови і укладання договорів поставок з матеріально-технічного забезпечення підприємства, вивчає можливість і доцільність встановлення прямого довгострокового зв'язку щодо поставок матеріально-технічних ресурсів та розширення прямих постійних і довгострокових господарських зв'язків з постачальниками.
 • вивчення оперативної маркетингової інформації і рекламних матеріалів про пропозиції дрібнооптових магазинів і оптових ярмарок з метою виявлення можливості придбання матеріально-технічних ресурсів оптом, а також закупівлю матеріально-технічних ресурсів, які реалізуються у вільному продажу.
 • підготовка і проведення заходів соціально – гуманітарної роботи з особовим складом Відділу.
 • постійний контроль по системах водовідведення, водопостачання, опалення, енергопостачання.
 • дотримання норм розрахунків, відповідно до затвердженого кошторису. 
 • підготовка та доставка матеріальних ресурсів згідно з передбаченими у договорах строками, контроль їх кількості, якості і комплектності і збереження на складах підприємства.
 • контроль та складання встановленої звітності про виконання плану матеріально-технічного забезпечення закладу.
 • здійснення закупівель товарів, робіт і послуг ;
 • планування діяльності за напрямком здійснення закупівель товарів, робіт і послуг;
 • забезпечення додержання працівниками вимог законодавства у сфері запобігання і виявлення корупції, правил етичної поведінки;
 • складення та подання звітності про результати діяльності (порядки запровадження управлінської відповідальності та підзвітності, включаючи показники, досягнуті під час виконання поставлених завдань та заходів, рівні, форми та строки звітування);
 • здійснення ідентифікації ризиків у структурному відділу;
 • інформування керівництва інституту про проведену оцінку ризиків, ризикові сфери діяльності установи для прийняття рішення щодо вжиття заходів контролю;
 • документування управління ризиками;
 • розмежування обов’язків між працівниками для зниження ризиків допущення помилок чи протиправних дій та своєчасного виявлення таких дій;
 • здійснення заходів контролю, а саме:
 • здійснення контролю за доступом до матеріальних і нематеріальних ресурсів, облікових записів тощо;
 • забезпечення захисту інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем;
 • організації контролю за виконанням документів;
 • здійснення систематичного перегляду роботи кожного працівника структурного підрозділу для визначення якості виконання поставлених завдань;
 • проведення оцінки загальних результатів діяльності структурного підрозділу
 • здійснення інформаційного організація та забезпечення внутрішнього контролю за напрямком та комунікаційного обміну, а саме:
 • організації та забезпечення доступу до інформації;
 • організації документообігу та роботи з документами;
 • встановлення порядків та графіків складення і подання звітності;
 • оприлюднення інформації про діяльність установи.

 Функції відділу:

 • розробляє, удосконалює та систематизує нормативно-правову базу з питань матеріально-технічного забезпечення Інституту та функціонування державних закупівель,  щодо організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням Інституту.
 • веде службове листування зі структурними підрозділами ДСНС України, а також листування з іншими установами.
 • складає плани на капітальні та поточні  ремонти.
 • опрацьовує заявки структурних підрозділів Інституту щодо придбання або видачі матеріально-технічного обладнання.
 • забезпечує структурні підрозділи необхідними матеріально-технічними засобами у межах розподілу, який визначається згідно заявок та чисельності працівників.
 • забезпечує структурні підрозділи  Інституту  меблями та іншим обладнанням.
 • вживає заходів із поліпшення умов праці співробітників Інституту
 • веде реєстрацію комунальних послуг (оренда нежитлових приміщень, постачання електроенергії, теплозбереження, газопостачання, водопостачання.
 • замовляє кошторисно-технічної документації на капітальний та поточний ремонти.
 • забезпечує укладання договорів з постачальниками з питань матеріально-технічного забезпечення, а також здійснює контроль за їх своєчасним виконанням.
 • здійснює заходи щодо підтримки у належному технічному стані службові приміщення Інституту та території,  що прилягає до неї.
 • дотримує правил протипожежної безпеки та контроль виконання техніки безпеки.
 • контролює та організовує ведення складського господарства, яке забезпечує належне оформлення, збереження, видачу та списання товарно-матеріальних цінностей.
 • підтримує належний санітарний та протипожежний стан в складських приміщеннях.
 • забезпечує збереженість інвентарю, меблів, дотримання протипожежних норм і правил в закріплених приміщеннях, а також здійснення оперативно-технічного контролю і фактичну перевірку виконання цих указівок.

 

Положення про відділ матеріально-технічного забезпечення

Нормативна база