Контраст
Шрифт

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Кухаренко Олег Іванович

Завідувач сектору

 

Коломієць Денис Геннадійович

Фахівець

Майор служби цивільного захисту

 

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Черкаського інституту поженої безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України є структурним підрозділом інституту, який бере участь у запобіганні, виявленні, а в установлених законом випадках - у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, а також в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та протидій корупції.

Основними завданнями сектору є:

 • Розроблення, організація та контроль за проведенням в інституті заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією.
 • Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності інституту, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення начальнику інституту відповідних пропозицій.
 • Спільно з кадровими підрозділами вжиття заходів щодо недопущення прийняття на службу осіб які мають злочинні наміри.
 • Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.
 • Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції в інституті.
 • Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування начальника інституту та Національного агентства, Управління власної безпеки та протидії корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.
 • Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку.
 • Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі в підпорядкованих інституту підрозділах.
 • Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів.
 • Інформування начальника інституту, Управління власної безпеки та протидії корупції, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
 • Проведення самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами інституту службових розслідувань (перевірок) з питань дотримання антикорупційного законодавства.

 

Положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Нормативна база