Контраст
Шрифт

Сектор сприяння працевлаштуванню випускників та кадрового забезпечення

Буцмак Станіслав Васильович

Начальник сектора

 

Мигаленко Іван Іванович

Фахівець

 

Сектор є самостійним структурним підрозділом Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України та відноситься до його управлінських підрозділів.

У своїй діяльності Сектор керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Національного університету цивільного захисту України, Положенням про Інститут, наказами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, НУЦЗ України та Інституту, Колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними актами у тому числі у сфері захисту персональних даних.

Завдання Сектору:

 • Організація та забезпечення внутрішнього контролю щодо проведення кадрової роботи з студентами очної форми, що навчаються за рахунок фізичних/юридичних осіб (далі студенти).
 • Забезпечення планування кадрової роботи сектору щодо кадрового забезпечення з студентами.
 • Забезпечення додержання працівниками сектору вимог законодавства у сфері запобігання і виявленню корупції, правил етичної поведінки.
 • Складання та подання звітності про результати діяльності сектору.
 • Здійснення інформаційного та комунікаційного обліку, а саме: організація та забезпечення доступу до інформації; організація документообігу та роботи з документами.
 • Забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту в секторі.
 • Забезпечення виконання вимог чинного законодавства з питань охорони праці та пожежної безпеки в секторі.

Функції Сектору:

 • Організація і проведення роботи щодо сприяння працевлаштуванню випускників форми навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
 • Здійснення роботи, пов’язаної із оформленням, обліком і збереженням особових справ студентів.
 • Проведення роботи щодо укладання та обліку договорів про навчання та про надання освітніх послуг з студентами.
 • Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка статистичної звітності.
 • Розгляд заяв,пропозицій студентів з питань, що належать до компетенції сектору.  
 • Оформлення і видача довідок про навчання студентів.
 • Створення та супроводження електронної бази даних студентів.
 • Ведення електронного та картотечного обліку студентів.
 • Оформлення та передача в архів особових справ випускників денної форми  навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб.
 • Проведення всієї необхідної роботи, пов’язаної із випуском студентів.
 • Підготовка проектів наказів, які стосуються кадрового забезпечення та обліку і руху студентів.
 • Участь в роботі відбіркової комісії під час вступної комісії.
 • Здійснення заходів по забезпеченню трудової дисципліни у межах своєї компетенції.

 

Положення про сектор сприяння працевлаштуванню випускників та кадрового забезпечення

Нормативна база