Контраст
Шрифт

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ

Джулай Олександр Миколайович

Начальник відділу

Кандидат технічних наук, доцент

Полковник служби цивільного захисту

 

Коваль Юлія Вікторівна

Заступник начальника відділу

Підполковник служби цивільного захисту

 

Єрмакова Ніна Володимирівна

Старший викладач-методист

Підполковник служби цивільного захисту

 

Вихристенко Віктор Миколайович

Старший викладач-методист

Підполковник служби цивільного захисту

 

М`ясоєдова Альона Володимирівна

Викладач-методист

Капітан служби цивільного захисту

 

Литвиненко Марина Вячеславівна

Викладач-методист

Капітан служби цивільного захисту

 

Сотник Віра Михайлівна

Фахівець

 

Сектор навчальної та методичної роботи

 

Коваленко Людмила Анатоліївна

Начальник сектора

 

Кравченко Ольга Федорівна

Фахівець

 

Навчально-методичний відділ є самостійним структурним підрозділом Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України та відноситься до його управлінських підрозділів, через який здійснюється організація та планування освітнього процесу за всіма формами навчання, керівництво і контроль за навчально-методичною роботою. До складу відділу входить сектор навчальної та методичної роботи.

Відділ був  створений одним із перших структурних підрозділів в Черкаському пожежно-технічному училищі у 1973 році. На нього покладалася  організація та координація навчального процесу, визначення його стратегічних напрямків та тактики.

Відділ функціонує відповідно до Статуту Національного університету цивільного захисту України та Положення про Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля і в своїй практичній роботі керується законодавчими актами України з питань освіти, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, наказами ректора Університету та начальника Інституту.

415B6442.jpg

Завдання відділу:

 • Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
 • Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 • Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників Інституту;
 • Забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками Інституту та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
 • Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
 • Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи курсантів та студентів, за кожною освітньою програмою;
 • Супровід практичної підготовки здобувачів вищої освіти;
 • Організація та проведення службової підготовки;
 • Організація проведення атестації здобувачів вищої освіти;
 • Формування проектів наказів щодо організації освітнього процесу;
 • Підготовка звітів для ДСНС України;
 • Адміністрування Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
 • Організація та проведення вступної кампанії;
 • Контроль за дотриманням графіку освітнього процесу.

 

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про сектор навчальної та методичної роботи навчально-методичного відділу

Нормативна база