Контраст
Шрифт

Історія становлення

Історія інституту

Науково-технічна революція в Україні 70-х рр. ХХ ст., інтенсивне промислове будівництво вимагали зміцнення потенціалу пожежної охорони республіки. З огляду на це поява в центрі України ще одного навчального закладу пожежно-технічного профілю стала вимогою часу. з ініціативи начальника управління пожежної охорони МВС генерал-майора внутрішньої служби Олександра Васильовича Герасімова, за підтримки обласного та республіканського керівництва було запропоновано відкрити в Черкасах пожежно-технічне училище. Фундаторами нового навчального закладу стали генерал-майор вн. сл. О. В. Герасимов, майбутній генерал-майор вн. сл. П. М. Десятников та полковник вн. сл. О. Е. Стоянович. У червні 2017 р. засновникам навчального закладу в інституті була урочисто відкрита меморіальна дошка.

Черкаське пожежно-технічне училище створене відповідно до наказу МВС від 26 червня 1973 р. за № 0328. з 10 січня 1973 р. до 29 червня 1981 р. навчальний заклад очолював полковник внутрішньої служби кавалер ордена Слави ІІІ та ІІ ступенів Стоянович Олег Едуардович.

З 1 жовтня 1973 р. розпочалися заняття на сформованих пожежно-тактичному, пожежно-технічному, пожежно-профілактичному циклах, на циклі суспільних наук та циклі військово-фізичної підготовки. З жовтня 1973 р. розпочала діяльність навчальна пожежна частина.

З метою підвищення ефективності навчального процесу, створення та вдосконалення навчально-матеріальної бази, пожежної техніки та озброєння, поширення передового досвіду в жовтні 1974 р. в училищі було створено бюро раціоналізації та винахідництва.

Авторитет молодого навчального закладу МВС поступово зростав. Як високу ступінь довіри до колективу можна розглядати те, що з 1975 р. на базі Черкаського пожежно-технічного училища регулярно проводилася перепідготовка працівників пожежної охорони. Згодом училище стало базовим для проведення загальносоюзних нарад керівного складу пожежної охорони. Значну допомогу молодому навчальному закладу надавав начальник Управління пожежної охорони УВС м. Києва, а пізніше начальник управління пожежної охорони МВС України, генерал-майор внутрішньої служби Пилип Миколайович Десятников.

з 30 червня 1981 р. до 27 грудня 1994 р. навчальний заклад очолював полковник внутрішньої служби Володимир Олексійович Лобода. Під його керівництвом в училищі велику увагу приділяли практичній діяльності з широким використанням технічних засобів. У навчальному процесі почали використовувати електронно-обчислювальну техніку, створили замкнену систему внутрішнього телебачення, яка передавала інформацію в навчальні кабінети та курсантські підрозділи, з’явився перший кабінет інформатики.

В училищі діяло 26 навчальних кабінетів і лабораторій, навчальна пожежна частина, дві навчальні пожежні вежі, смуга з перешкодами, теплодимокамера, технічна частина з майстернями та гаражами. У розпорядженні особового складу був клуб на 500 місць, бібліотека з фондом більш ніж у 130 тисяч книг, спортзал.

Головною метою удосконалення календарно-тематичних планів та програм стали практична направленість навчання, підвищення інтересу курсантів до своєї майбутньої професії. Дуже важливе значення для вирішення цих питань мало створення в 1990 р. циклу практичного навчання. Тут була сконцентрована практична підготовка фахівця пожежної охорони за всіма напрямами: робота з технічним обладнанням, гасіння пожеж у спеціальних протигазах, управління автомобілем тощо. До речі, це був перший цикл практичного навчання серед усіх навчальних закладів МВС.

 з 28 грудня 1994 р. до 1 квітня 2004 р. та з 12 квітня 2005 р. до 13 березня 2007 р. навчальний заклад очолював кандидат технічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, дійсний член Академії будівництва України генерал-майор внутрішньої служби Микола Григорович Шкарабура.

У жовтні 1996 р. у житті навчального закладу відбулася значна подія: голова обласної державної адміністрації Василь Цибенко вручив училищу Прапор. Рішенням Державної акредитаційної комісії України від 17 грудня 1996 р. Черкаському пожежно-технічному училищу МВС України було надане право на здійснення освітньо-професійної діяльності за III рівнем акредитації.

9 червня 1997 р. постановою Кабінету Міністрів України № 550 на базі училища було створено Черкаський інститут пожежної безпеки, якому присвоєно почесне ім’я Героїв Чорнобиля. З метою сприяння поліпшенню організації науково-методичної та науково-дослідної роботи, всебічного висвітлення навчально-виховного процесу, громадського, спортивного життя інституту з квітня 1998 р. в навчальному закладі розпочався випуск вісника Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля – газети «Вогнеборець».

З 30 червня 1998 р. на підставі наказу МВС України № 478 «Про вдосконалення структури Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МВС України» в інституті розпочалася підготовка студентів на контрактній основі. Вперше в навчальному закладі на денній формі навчання 24 студенти розпочали заняття у госпрозрахунковій групі.

В квітні 2001 р. Державна акредитаційна комісія України надала інституту право на підготовку фахівців за спеціальністю «Пожежна безпека» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

У листопаді 2001 р. від імені Президента України заступник Державного секретаря МВС України генерал-полковник міліції Микола Іванович Ануфрієв вручив інституту державний Прапор МВС України нового зразка. У липні 2002 р. навчальний заклад був акредитований за IV рівнем акредитації.

За результатами громадського опитування та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України колектив інституту в 2002 р. був удостоєний високої нагороди Міжнародного академічного рейтингу популярності та якості «Золота Фортуна» в номінації «За вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих кадрів для пожежної охорони України» – срібної медалі «Незалежність України». У червні 2003 р. за значні досягнення в розвитку вітчизняної системи вищої освіти, високий рівень науково-педагогічної роботи, підготовку спеціалістів для оперативно-рятувальної служби цивільного захисту вуз отримав диплом лауреата Рейтингу вищих навчальних закладів України «Софія Київська – 2003». У січні 2004 р. інститут був нагороджений «Орденом пошани» Міжнародної кадрової академії.

З 2 квітня 2004 р. до 11 квітня 2005 р. навчальний заклад очолював кандидат технічних наук, доцент генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Степанович Бабенко.

У 2004 р. зведений батальйон Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля був удостоєний високої честі представляти Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій у парадах військ, які пройшли у м. Києві з нагоди 13-ї річниці незалежності України та 60-річчя визволення України від нацистських загарбників.

14 жовтня 2004 р. вперше 224 курсанти-першокурсники складали Присягу працівника служби цивільного захисту України. Інститут відвідав Міністр України з питань надзвичайних ситуацій генерал-полковник внутрішньої служби Григорій Васильович Рева. Було відкрито православний храм-каплицю на честь ікони Богородиці «Неопалима купина».

У червні 2005 р. була здана в експлуатацію нова база газодимозахисної служби. А 17 лютого 2006 р. відбулося урочисте відкриття спортивно-оздоровчого комплексу інституту.

30 серпня 2007 р. згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 681 інститут був перетворений в Академію пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України.

З 17 січня 2008 р. до 16 березня 2010 р. навчальний заклад очолював кандидат психологічних наук, доцент генерал-лейтенант служби цивільного захисту Віталій Петрович Бут.

У жовтні 2008 р. кінологічні розрахунки Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України були занесені до Європейського реєстру міжнародних місій з пошуково-рятувальних робіт. У грудні 2008 р. лабораторія контролю за обігом небезпечних речовин академії, єдина, на той час, серед навчальних закладів держави, успішно пройшла атестацію на технічну компетентність і незалежність з вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, результати яких використовуються під час контролю стану навколишнього природного середовища та моніторингу надзвичайних ситуацій.

з 14 березня 2007 р. до 17 січня 2008 р. та з 17 червня 2010 р. до 26 червня 2013 р. навчальний заклад очолював кандидат психологічних наук, професор, генерал-майор служби цивільного захисту Микола Андрійович Кришталь.

У вересні 2010 р. оргкомітет Всеукраїнської програми «Золоті руки країни» нагородив академію статуеткою «Золоті руки країни» і дипломом лауреата програми 2010 р. за значні трудові здобутки у справі підготовки фахівців для органів і підрозділів цивільного захисту України та з нагоди Дня рятівника.

Згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії України від 25 травня 2012 р. навчальний заклад отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності за напрямами: 6.170201 «Цивільний захист», 6.030102 «Психологія», перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 7.17020301 «Пожежна безпека», підвищення кваліфікації керівних кадрів у галузі знань 1701 «Цивільна безпека» та підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами.

А напередодні вступної кампанії 2012 р. газета «Освіта України» оприлюднила рейтинг кращих ВНЗ України, складений Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України. Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля увійшла до категорії вищих навчальних закладів України з права, правоохоронної діяльності, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та посіла четверте місце.

Своє 40-річчя навчальний заклад зустрів новими здобутками. З 28 лютого до 2 березня 2013 р. представники академії брали участь у роботі IV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2013». Академія на гідному рівні представила систему підготовки фахівців для органів управління та підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та була нагороджена дипломом і золотою медаллю в номінації «Упровадження системи компетенцій у навчальний процес як основи якісної професійної підготовки фахівців вищої освіти».

з 2 липня 2013 р. до 16 грудня 2014 р. навчальний заклад очолював кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник, заслужений працівник цивільного захисту України, академік Академії будівництва генерал-майор служби цивільного захисту Василь Миколайович Андрієнко.

У лютому 2013 р. в академії було відкрито комплекс із моделювання та ліквідації надзвичайних ситуацій, а у вересні 2013 р. навчальний заклад відновив навчання іноземців – було проведено перший набір представників Азербайджанської Республіки.

Згідно з наказом ДСНС України від 11 грудня 2013 р. № 752 навчальний заклад як Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля увійшов до складу Національного університету цивільного захисту України. У квітні 2015 р. інститутом були отримані ліцензії для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом 6.170202 «Охорона праці» та 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

З січня 2015 р. до 28 січня 2020 р. навчальний заклад очолював кандидат технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, полковник вн. сл. запасу Олександр Михайлович Тищенко.

У квітні 2016 р. під час урочистостей з нагоди святкування Міжнародного дня інтелектуальної власності патент авторського колективу інституту на винахід № 107964 «Вогнезахисна полімерна композиція» був визнаний кращим у номінації «Кращий винахід – 2015 в Черкаській області».

Центром і оберегом історичної спадщини навчального закладу та спадкоємності поколінь є оновлений Народний музей інституту, створений та відкритий 26 квітня 2016 року до 30-их роковин Чорнобильської трагедії колективом навчального закладу. У зібрання музею увійшли унікальні фото, особисті речі героїв, технічні моделі, пожежно-технічне обладнання рятувальників минулих часів, історичні експонати становлення та розвитку інституту.

У липні 2016 р. інститут був акредитований за напрямом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 6.030102 «Психологія» та отримав ліцензію на підготовку магістрів. Наказами МОН України від 4 листопада 2016 р. № 1488л та 3 березня 2017 р. № 38л навчальний заклад отримав ліцензію на підготовку студентів з бакалаврського та магістерського рівнів зі спеціальності 081 «Право».

З 28 по 30 березня 2018 р. на базі спортивно-оздоровчого комплексу Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України відбулися Чемпіонати ДСНС України з пожежно-прикладного спорту у приміщеннях серед дорослих, юнаків та дівчат.

5 жовтня 2018 р. інститут відзначив своє 45-річчя. У цей день у навчальному закладі у присутності гостей та представників іноземних делегацій урочисто відкрили добудовану частину навчального пожежно-рятувального підрозділу для нової, сучасної високогабаритної техніки. 6 жовтня на навчальному комплексі інституту відбулися унікальні тактико-спеціальні навчання «Проведення пошуково-рятувальних робіт на водних об’єктах та гасіння пожеж в населених пунктах та екосистемах» із застосуванням новітніх зразків аварійно-рятувальної техніки, квадрокоптерів та засобів зв’язку.

З 29 січня 2020 р. до 14 січня 2024 р. інститут очолював випускник навчального закладу (1979 р.) генерал – майор с. ц. з. Віктор Михайлович Гвоздь.

У березні 2020 р. в ЧІПБ проходили навчально-методичні збори з фахівцями підрозділів персоналу органів (підрозділів) ДСНС України.

Науковцями інституту традиційно ведеться винахідницька робота, результатом якої протягом 2020-2021 років стали 17 патентів на винаходи та корисні моделі.

1 квітня 2021 р. у рамках реалізації Всеукраїнської ініціативи «Без бар’єрів» був підписаний Меморандум про співпрацю між громадською організацією «Черкаське обласне громадське об’єднання «Життя без бар’єрів» та Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України.

8 вересня 2021 р. в рамках українсько-польського проєкту «Регіональні тренінгові центри порятунку – підтримка системи підготовки добровільної пожежної охорони та професійних аварійних служб в Україні» в інституті відбулася презентація багатофункціонального комплексу для рятувальників, організована делегацією Головної школи пожежної служби (Республіка Польща) проректором з навчальної роботи Войцехом Ярошем та начальникм відділу хіміко-екологічного порятунку Рафалом Матушкєвічем.

22 жовтня 2021 р. Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України та Територіальне управління Служби судової охорони у Черкаській області підписали Меморандум про співпрацю як зовнішні партнери освітніх програм зі спеціальності «Право»

25 грудня 2021 р. курсанти 2 курсу ЧІПБ Денис Коваль, Юрій Нарижний та Сергій Шкуматов врятували двох рибалок, які провалилися під лід та перебували в крижаній воді. Курсанти-рятувальники були відзначені відомчим нагрудним знаком “За відвагу в надзвичайній ситуації”.

31 березня 2022 р. із робочим візитом в ЧІПБ перебувала делегація із Стамбулу (Турецька Республіка): Генеральний президент TAP (Об’єднана платформа «Пошук, рятування, медична та гуманітарна допомога») Реззак Елазат та співробітник цієї ж організації Мохаммед Джан Сьозен.

З 15 січня 2024 р. - навчальний заклад очолив генерал-майор с.ц.з. Романюк Ігор Павлович.

За роки свого існування навчальний заклад підготував близько двадцяти тисяч молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів, які нині працюють як в Україні, так і в багатьох країнах близького та далекого зарубіжжя. Серед колишніх вихованців інституту – 25 генералів.

Навіки в історії України та світовому літописі вписані імена випускників навчального закладу, Героїв Чорнобиля, посмертно нагороджених Почесною відзнакою Президента України – зіркою «За мужність», лейтенантів вн. сл. Володимира Правика та Віктора Кібенка. Аварія на Чорнобильській АЕС стала найбільшим випробуванням для вогнеборців України у ХХ ст. Вся історія ліквідації аварії на ЧАЕС є зразком мужності і героїзму. Проте, коли говоримо про цю страшну подію, передусім згадуємо тих, хто став до бою першими. Їх було 28… У пам’яті народу вони навічно залишилися “шеренгою №1”, першими пожежниками Чорнобиля, яких очолили двоє молодих лейтенантів – Володимир Правик і Віктор Кібенок.

Імена 357 випускників інституту, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, викарбувані на Монументі Героям Чорнобиля. Співробітники училища – підполковники вн. сл. Микола Варлигін та Микола Гончаров очолювали штаб Черкаського зведеного загону протипожежної служби цивільної оборони, а лейтенант вн. сл. Олександр Пеньковський виконував обов'язки коменданта штабу сил та засобів протипожежної служби під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у червні 1986 р.

11 червня 2016 р. в інституті відбулося відкриття меморіальних дошок випускникам навчального закладу,  які загинули під час проведення антитерористичної операції на Сході України: Ігорю Бойку та Олексію Панченку. Обидва вступили добровольцями до збройних сил України. Олексій Панченко служив у черкаському взводі, сформованому в серпні 2014 р., 90-го окремого десантного батальйону «Житомир» у складі 95-ї окремої аеромобільної бригади. 19 січня 2015 р. під час бою в районі аеропорту Донецька Олексій Панченко був смертельно поранений. Ігор Бойко служив на посаді розвідника-снайпера 128-ї гірсько-піхотної бригади, загинув 30 січня 2015 р.

Їх подвиг назавжди залишиться прикладом для кожного працівника пожежно-рятувальної служби, взірцем самовідданого виконання службового обов’язку для курсантів навчального закладу, який сьогодні носить ім’я Героїв Чорнобиля.

Особлива увага в інституті приділяється практичному навчанню – основі майбутнього професійного зростання фахівця оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Міцні традиції професіоналізму були закладені ще в училищі. Зокрема, вперше 28 січня 1975 р. курсанти училища пройшли серйозне випробування на мужність у професійній галузі. Ввечері цього дня на складі готової продукції Черкаської фабрики гігроскопічної вати виникла пожежа. По тривозі особовий склад училища на чолі з полковником внутрішньої служби О. Е. Стояновичем виїхав на фабрику. У суцільному димі, за високої температури курсанти зуміли запустити внутрішнє пожежне обладнання, забезпечити швидку евакуацію майна. Дії курсантів відіграли вирішальну роль у приборканні пожежі та були високо оцінені керівництвом Черкаської області.

У цей період особовий склад училища пройшов ще одне з надзвичайних випробувань. О двадцятій годині 31 березня 1975 р. начальнику училища зателефонували з управління внутрішніх справ області та повідомили, що у Шполянському районі на Лебединському насіннєвому заводі виникла велика пожежа, необхідна допомога. Через 30 хвилин підняті по тривозі курсанти вже були в бойовому одязі і виїхали на місце виклику. Пожежа безперешкодно розповсюджувалася протягом шести годин і була суцільною стіною з полум’я. Курсанти працювали всю ніч без зміни. Було врятовано державне майно на 18,5 мільйонів карбованців. Керівництво УВС високо оцінило професійну майстерність і мужність курсантів та викладачів Черкаського пожежно-технічного училища. Іменними годинниками були нагороджені капітани внутрішньої служби В. Шевкопляс та Л. Неселівський, лейтенант внутрішньої служби Б. Біленко та курсанти зведеного загону. А полковник внутрішньої служби О. Стоянович був нагороджений медаллю «За відвагу на пожежі».

Успішними були дії особового складу училища й під час ліквідації пожеж: у листопаді 1975 року у лісах Смілянщини, у грудні 1976 р. – будівлі міської хорової спілки, у червні 1979 р. та травні 1986 р. – на Ірдинському торфооб’єднанні.

Складним випробуванням для колективу училища стала ліквідація пожеж в Автономній Республіці Крим. В самий розпал навчання, 19 жовтня 1993 р., на ім’я начальника училища надійшла телефонограма з МВС України, яка наказувала сформувати загін для боротьби з пожежами в Криму. Такий загін у складі 300 осіб був сформований. На чолі загону став начальник училища полковник внутрішньої служби В. О. Лобода. Разом із ним виїхали в Крим полковники внутрішньої служби: В. Дмитрюк, Б. Орел, М. Близнюк; підполковники внутрішньої служби: М. Кришталь, С. Корчев; майори внутрішньої служби: О. Пеньковський, С. Татаринов, В. Новгородченко та інші. Десять діб йшла боротьба зі стихією. Багато курсантів проявили мужність та відвагу, за що заслужили подяку від керівництва Автономної Республіки Крим.

З 1995 р. за рахунок інтенсифікації навчального процесу в училищі було запроваджено проведення навчальних практик на посадах пожежника, старшого пожежника, командира відділення у гарнізонах оперативно-рятувальної служби за місцем проживання (і, як правило, майбутньої роботи). Збільшено також час на проведення стажування на посадах начальника караулу, інспектора та інженера. Традиційними стали практичні навчання на полігоні У ДСНС України в Чернігівській області, розташованому поблизу м. Прилук.

Пожежно-тактичні навчання як форма занять, були широко впроваджені ректором училища полковником внутрішньої служби М. Г. Шкарабурою. Перша група курсантів  виїхала на полігон в Чернігівську область уже в квітні 1995 р. В березні 2001 р. на полігоні поблизу смт Варва Прилуцького загону ДПО-1 уперше за участю проректора з науково-дослідної роботи к. т. н., полковника внутрішньої служби О. М. Тищенка та доцента оперативно-тактичної кафедри к. х. н. О. І. Дядченка одночасно з відпрацюванням тактичних прийомів та виконанням бойових задач з гасіння пожеж було проведено науковий експеримент. Основною метою досліджень стало визначення ефективності застосування спеціально виготовленого дослідного зразка насадка на лафетний ствол для створення плоских водяних струменів, призначеного для захисту вертикальних сталевих резервуарів від теплового випромінювання дифузійного факела полум’я палаючої нафти.

Із жовтня 2003 р. у навчальному закладі було започатковано проведення пожежно-тактичних навчань на спеціально обладнаному інститутом полігоні, прилеглому до найбільшого в м. Черкасах підприємства хімічної промисловості ВАТ “Азот”. Крім навчань на полігоні курсанти мають змогу удосконалювати практичні навички з ведення пожежно-рятувальних робіт під час тактико-спеціальних навчань з ліквідації надзвичайних ситуацій на річковому, повітряному, автомобільному, залізничному транспорті та на інших об’єктах народного господарства. При цьому відпрацьовуються дії з проведення рятування на воді в реальних умовах на р. Дніпро, рятування з висот, з-під завалів тощо.

З 2004 р. традиційною стала участь співробітників та курсантів інституту у співдружності з делегаціями профільних навчальних закладів Польщі, Литви, Румунії, Німеччини та Естонії у щорічних міжнародних рятувальних навчаннях “European Rescue Workshop Fenix” у  Республіці Польщі.

Практичні навички, отримані курсантами під час навчання, не раз були перевірені практикою в умовах ліквідації реальних надзвичайних ситуацій. Зокрема, 22 серпня 2014 р. сталася надзвичайна ситуація на залізничній станції «Городище» унаслідок сходу з рейок 20 цистерн та розливу і загоряння нафтопродуктів. У ліквідації надзвичайної ситуації брали участь 50 курсантів та 3 одиниці техніки інституту. Завдання, поставлені перед зведеним загоном інституту, були успішно виконані.

Для розвитку фізичної витривалості, відпрацювання навичок дій при пожежі, психологічної готовності переборювати страх перед вогняною стихією – в інституті функціонує смуга психологічної підготовки, обладнана елементами технологічного устаткування. Вона дозволяє курсантам та студентам формувати психологічну готовність до дій в екстремальних умовах, розвивати емоційно-вольову стійкість.

5 жовтня 2018 р. у рамках проведення заходів із відзначення 45-ї річниці з дня створення навчального закладу на навчальному полігоні інституту (ПАТ «Азот» м. Черкаси) відбулися тактико-спеціальні навчання «Ліквідування надзвичайної ситуації на промислових об’єктах». Було встановлено новий об’єкт для відпрацювання засобів гасіння – ректифікаційна колона. Під час виконання вправ свої вміння відпрацювали кінологічні розрахунки (єдині в системі споріднених навчальних закладів ДСНС України), занесені до Європейського реєстру міжнародних місій з пошуково-рятувальних робіт.

Робота вогнеборців пов’язана з важкими фізичними навантаженнями, підвищеними стресами, нерідкими моментами смертельної небезпеки. Фізична витривалість – важлива умова для роботи в екстремальних ситуаціях. Спорт для рятувальників став найважливішим засобом підвищення професійної підготовки.

З перших кроків розвитку навчального закладу спортивній складовій підготовки курсантів надавалося пріоритетне значення. Вже в 1973 р. наказом начальника училища інженер-полковника Стояновича О. Е. були створені спортивні секції з боротьби самбо, лижних гонок та біатлону, легкої атлетики, кульової стрільби, плавання, волейболу. спортсмени-розрядники отримали можливість тренуватися в центральних секціях обласної ради “Динамо”. Найважливішим був, звісно, пожежно-прикладний спорт. Вже влітку 1976 р. спортсмени училища, під керівництвом лейтенанта внутрішньої служби С. О. Стояновича вибороли перше місце на республіканських змаганнях з пожежно-прикладного спорту.

Цілеспрямована політика на розвиток спорту дала позитивні результати. підбиваючи підсумки спортивним досягненням училища напередодні проведення Олімпіади-80, керівництво навчального закладу відзначило, що за короткий проміжок часу в училищі виховали 16 майстрів спорту, 50 кандидатів у майстри спорту, 185 спортсменів 1-го розряду. У 80-х роках ХХ ст. Черкаське пожежно-технічне училище ініціювало проведення щорічних змагань із пожежно-прикладного спорту на честь визволителя міста Черкаси І. О. Онопрієнка.

З квітня 1996 р. навчальний заклад став ініціатором проведення щорічного відкритого чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту на приз Героїв Чорнобиля В. Правика та В. Кібенка.

Навчальний заклад завжди славився спортивними здобутками і є лідером серед закладів Черкащини та без перебільшення – кузнею чемпіонів. На базі інституту в 2003 р. створено спортивний клуб “Рятівник”. У Виші культивується понад два десятки видів спорту. Чотири роки поспіль у Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля проводиться Всеукраїнський турнір з міні-футболу пам’яті Героїв Чорнобиля. Участь у змаганнях беруть команди військових ліцеїв, ліцеїв військово-спортивного профілю та з посиленою військово-фізичною підготовкою.

На фінальному Чемпіонаті України з футзалу у жовтні 2018 р. серед вищих навчальних закладів МВС України футбольна команда ЧІПБ «Рятівник» виборола почесне перше місце.

За роки існування навчального закладу підготовлені 5 заслужених майстрів спорту, 25 майстрів спорту міжнародного класу, 230 майстрів спорту, велика кількість спортсменів-розрядників. Серед курсантів та співробітників навчального закладу – чемпіони та призери чемпіонатів світу і Європи, як з пожежно-прикладного, так і з інших видів спорту: Ігор Дагіль, Руслан Косенко, Олексій Будник, Віталій Снесар, Ігор Приходько, Василь Нечко, Віталій Новгородченко, Арсен Іпієв, Анастасія Сапсай (Комович), Артур Єфремов, Владислава Торопцева.

Гордістю інституту є наші олімпійці: мсмк з кульової стрільби, чемпіонка Європи майор с. ц. з. Дарія Шаріпова; ЗМС України з кульової стрільби, срібний призер XXXI Літніх Олімпійських ігор – Сергій Куліш; чемпіони ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор – курсант Іван Тищенко та співробітниця чемпіонка і рекордсменка чемпіонатів Європи Валерія Іваненко; дворазова чемпіонка Європи, чемпіонка відкритого Континентального кубку з дзюдо, чемпіонка II Європейських ігор – Анастасія Сапсай (Комович).

Дарія Шаріпова, Юлія Олішевська представляли Україну на Олімпійських іграх у Пекіні та Лондоні, а Сергій Куліш був бронзовим призером на перших юнацьких олімпійських іграх у м. Сінгапурі. У серпні 2016 р. вихованець навчального закладу Сергій Куліш став срібним призером XXXI Літніх Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів. Нині 7 представників інституту входять до основного складу збірних команд України.

Навчальний заклад є центром прикладних наукових досліджень у галузі цивільної безпеки, запобігання наслідкам надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. В колективі інституту плідно працює 18 докторів наук, 104 кандидатів наук. 15 співробітників мають вчене звання професора, 59 – вчене звання доцента, 6 – старшого наукового співробітника. В інституті сформувалися та активно діють власні наукові школи.

З вересня 2000 р. згідно з Положенням про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах МВС України в інституті було відкрито ад’юнктуру. Підготовка ад’юнктів стала здійснюватися за спеціальністю 21.06.02 «Пожежна безпека». З 2002 р. Вчена рада інституту отримала право розглядати питання щодо присвоєння вченого звання «доцент», а з 2009 р. – «професор».

Значна увага приділяється науковій діяльності курсантів, студентів та слухачів. У 2006 р. було започатковано проведення Дня курсантсько-студентської науки, в рамках якого проводилася загальноакадемічна конференція та виставка науково-технічної творчості. Протягом 2007 – 2008 рр. було підготовлено і подано до участі в конкурсах 59 наукових робіт курсантів, студентів та слухачів. В цілому, починаючи з 2002 р. до 2010 р., 69 курсантів, студентів та слухачів стали переможцями та призерами загальноукраїнських конкурсів (олімпіад), а 6 – стипендіатами від організацій та установ, що підтримують молодих науковців.

З квітня 2008 р. у навчальному закладі почав видаватися науковий часопис «Пожежна безпека: теорія і практика», який згодом був внесений до переліку фахових видань ВАК України. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 жовтня 2012 р. за № 1204 було розширено перелік наукових спеціальностей в ад’юнктурі академії – отримано дозвіл на підготовку ад’юнктів за спеціальністю 19.00.09 – «Психологія діяльності в особливих умовах».

За період розвитку інституту було проведено 60 міжнародних конференцій, 108 курсантів та студентів стали призерами всеукраїнських та міжнародних конкурсів наукових робіт. В цілому науковими та науково-педагогічними працівниками інституту було захищено 119 дисертацій, з них 9 докторських, 110 – кандидатських.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад в Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля було відкрито спеціалізовану вчену раду К 73.736.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 «Пожежна безпека». Перший захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук відбувся 19 вересня 2013 р.

Науковцями інституту отримано 30 патентів на корисні моделі та винаходи, 38 авторських свідоцтв. Колектив інституту щорічно бере участь у роботі Міжнародного виставкового форуму «Технології захисту/ПожТех» (м. Київ). Упродовж останніх трьох років винаходи авторських колективів навчального закладу займають престижні місця на Всеукраїнському конкурсі «Винахід року», який щорічно проводиться під егідою Державної служби інтелектуальної власності України.

Одним із пріоритетних напрямів досліджень ЧІПБ, актуальним у зв’язку із затвердженою в січні 2017 року стратегією розвитку добровільного пожежного руху в рамках масштабної реформи ДСНС України, є визначення особливостей підготовки пожежних-добровольців в Україні. Налагоджена співпраця із рятувальниками Полтавщини (координатор цього напрямку –  начальник Центру забезпечення діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області, голова Асоціації місцевої та добровільної пожежної охорони Сергій Фірсов).

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля плідно співпрацює з підрозділами ДСНС України в областях та зарубіжними колегами. З 2000 р. наш навчальний заклад започаткував дружні стосунки з колективом добровільної пожежної команди Нідер-Ерленбах з міста Франкфурт-на-Майні Федеративної Республіки Німеччини. У 2001 р. була підписана перша угода про співробітництво із зарубіжним профільним навчальним закладом – Головною школою пожежної служби (Республіка Польща, м. Варшава).

Навчальний заклад розглядає міжнародні контакти як один із пріоритетних напрямів своєї діяльності, яка здійснюється як у рамках міжнародного співробітництва ДСНС України, так і на основі налагодження та розвитку прямих зв’язків зі спорідненими навчальними закладами Республіки Польщі, Французької Республіки, Федеративної Республіки Німеччини, Королівства Нідерландів, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Естонської Республіки, Республіки Болгарії, Республіки Грузії, Азербайджанської Республіки, Республіки Казахстан тощо.

Всього підписано 32 угоди про міжнародне співробітництво з навчальними закладами та компаніями. З 2016 р. навчальний заклад увійшов до Європейської асоціації навчальних закладів пожежних служб.

Викладачі, співробітники, курсанти та студенти інституту активно беруть участь у міжнародних семінарах, конференціях, практичних та теоретичних навчаннях, тренінгах, стажуваннях, спортивних змаганнях та чемпіонатах Європи і світу.

Тісною є співпраця з колегами із Польщі – підписано угоди про співпрацю з 7-ма закладами вищої освіти. Основним стратегічним партнером залишається Головна школа пожежної служби Польщі. З 2017 року інститут бере участь у програмі академічної мобільності Erasmus+ як заклад-партнер цієї школи. З 2018 року відбулися перші студентські академічні мобільності до Поморської академії. З початку 2018 – 2019 навчального року інститут проводить спільні навчання з Головною школою пожежної служби (м. Варшава) за І рівнем освіти (бакалавр) за спеціальністю інженерія пожежної безпеки, в рамках отримання подвійного диплому. Для інтенсифікації співпраці з навчальними закладами Польщі в інституті створено центр українсько-польських освітніх інновацій.

24 травня 2022 р. вперше в історії ЧІПБ дипломи отримали випускники, які навчалися за «програмою подвійного диплому» – спільного навчання з Головною школою м. Варшава Республіка Польща за спеціальністю «Інженерія пожежної безпеки».

Нормативна база
50 років (1973 - 2023)