Контраст
Шрифт

Законодавство

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2015 р. № 1052 "Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій"

КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Закони України

Конституція України [28.06.1996]

Кодекс цивільного захисту України [Прийняття - 02.10.2012, Введення в дію - 01.07.2013]

Кодекс законів про працю України

Закон України "Про освіту" [23.05.1991]

Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану" [16.03.2000]

Закон України "Про правовий режим воєнного стану" [12.05.2015]

Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" [27.02.1991]

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" [24.02.1994]

Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" [14.01.1998]

Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб" [06.04.2000]

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" [08.02.1995]

Закон України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки" [24.06.2004]

Закон України "Про відходи" [05.03.1998]

Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" [13.06.2000]

Закон України "Про державний матеріальний резерв" [24.01.1997]

Закон України "Про захист рослин" [14.10.1998]

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняття Кодексу цивільного захисту України»

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»

Закон України «Про боротьбу з тероризмом» [20.03.2003]

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" [25.06.1991]

Закон України «Про відпустки»

Закон України «Про охорону праці» [14.10.1992]

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" [19.11.1992]

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про інформацію»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про державну таємницю»

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» [18.01.2001]

 

Укази Президента України:

від 15.05.2013 № 265 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 березня 2013 року «Питання протидії загрозам і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»;

від 23.03.2013 № 155 «Про здійснення невідкладних надзвичайних заходів щодо подолання наслідків безпрецедентних снігопадів в Україні»;

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 23.10.2013 №819  "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту" (зі змінами);

від 26 червня 2013 р. № 443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту»;

від 26.06.2013 №444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях";

від 28.08.2013 №808 "Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку";

від 21.11.2012 №1116 "Про затвердження Типового положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф";

від 21.11.2012 №1117 "Про затвердження Типового положення про станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги";

від 27.09.2017 №733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту";

від 19.08.2002 №1200 "Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю";

від 14.06.2002 № 843 "Про затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня";

від 24.03.2004 № 368 "Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями";

від 15.10.2004 №1373 "Про затвердження Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України";

від 29.03.2001 №308 "Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків";

від 11.07.2002 №956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки";

від 15.02.2002 №175 "Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру";

від 25.11.2009 №1262 "Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників";

від 24 квітня 2013 р. № 308 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. № 795»;

від 14 серпня 2013 р. № 581 «Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

від 21 серпня 2013 р. № 616 «Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту»;

від 9 жовтня 2013 р. № 738 «Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій»;

від 9 жовтня 2013 р. № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту»;

від 30 листопада 2013 р. № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру»;

від 9 січня 2014 р. № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»;

від 6 серпня 2014 р. № 303 «Про перейменування деяких територіальних органів Державної служби з надзвичайних ситуацій»;

від 11 березня 2015 р. № 101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту»;

від 17 червня 2015 р. № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій»

від 08 липня 2015 № 469 «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби  цивільного захисту»

від 30 вересня 2015  775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»

від 16 грудня 2015 № 1052 «Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій»

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

від 27.03.2013 № 176-р «Питання Державної служби з надзвичайних ситуацій»;

від 27.03.2013 № 175-р «Про віднесення об’єктів державної власності до сфери управління Державної служби з надзвичайних ситуацій»;

від 22.01.2014 № 37-р «Про схвалення Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;

від 25.03.2015 № 419-р «Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2015-2020 роки»;

 

НАКАЗИ МНС, ДСНС:

Наказ ДСНС від 12.07.2016 №335 "Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання";

Наказ МНС від 15.08.2002 №186 "Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановкиі";

 

НАКАЗИ МВС України:

від 16.10.2018 № 835 «Про затвердження Типового положення про територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності», зареєстровано: Мін'юст України від 05.11 2018 р.за № 1256/32708;

від 18.08.2014 № 831 «Про затвердження Порядку організації медичного забезпечення в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій», зареєстровано: Мін'юст України від 09.09.2014 № 1095/25872;

від 21.10.2014 № 1113 «Про затвердження Вимог до структури та змісту програм функціонального навчання», зареєстровано: Мін'юст України 05.11.2014 № 1399/26176;

від 21.10.2014 № 1112 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання», зареєстровано: Мін'юст України 05.11.2014 № 1398/26175;

від 29.10.2014 № 1153 «Про затвердження Порядку формування кадрового резерву для призначення на вищі посади осіб середнього і старшого начальницького складу служби цивільного захисту», зареєстровано: Мін'юст України 14.11.2014 № 1450/26227;

від 10.11.2014 № 599/1198 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України і Державною службою України з надзвичайних ситуацій з питань забезпечення урядовим зв'язком спеціальної Урядової комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», зареєстровано: Мін'юст України від 24.11.2014 № 1493/26270;

від 26.12.2014 № 1406 «Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», зареєстровано: Мін'юст України 16.01.2015 № 47/26492;

від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстровано: Мін'юст України 05.03.2015 № 252/26697;

від 14.08.2015 № 975 «Про затвердження Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій», зареєстровано: Мін'юст України від 04.09.2015 № 1062/27507;

від 02.11.2015 №1337 “Деякі питання проведення перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки” , зареєстровано: Мінюст України 25.11. 2015 р. за № 1467/27912;

від 24.11.15 № 1477 “Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у ДСНС України”, зареєстровано: Мінюст 11.12.2015 р. за № 1553/27998;

від 04.05.2016 № 356 “Про затвердження Положення про підсистему реагування на надзвичайні ситуації, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт єдиної державної системи цивільного захисту”, зареєстровано: Мінюст 30.05. 2016 р. за № 792/28922;

від 19.05.2016 № 387 “Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі ДСНС”, зареєстровано: Мінюст 15.06. 2016 р. за № 865/28995;

 

 

Нормативна база
50 років (1973 - 2023)