Кафедра безпеки об'єктів будівництва та охорони праці

Про кафедру

Відео

Положення про кафедру

Про кафедру

Кафедра була створена у 2018 році відповідно до наказу ДСНС України від 24 січня 2018 р. № 50 “Про здійснення організаційно-штатних заходів у навчальних закладах ДСНС”. Розширення профілю кафедри дало можливість виконати вимоги ліцензійних умов, визначити гаранта освітньої програми, що відповідає вимогам освітньої діяльності для завершення повного циклу навчання за напрямом «Охорона праці». Колектив кафедри працює у складі факультету пожежної безпеки. Новостворена кафедра об’єднала пов’язані між собою спеціалізовані навчальні дисципліни з важливих напрямів безпеки об’єктів будівництва та охорони праці.

Кафедра безпеки об’єктів будівництва та охорони праці факультету пожежної безпеки Черкаського інституту пожеженої безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ - кафедра, яка забезпечує виконання освітніх програм за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:
галузь знань 26 «Цивільна безпека»;
спеціальність 261 «Пожежна безпека»;
освітньо-професійна програма «Пожежна безпека»;
спеціальність 263 «Цивільна безпека»;
освітньо-професійна програма «Цивільний захист»;
освітньо-професійна програма «Охорона праці»;

Основними завданнями кафедри є:

 • Повне та якісне виконання навчальних планів і програм навчання;
 • організація та ведення науково-дослідних робіт за напрямками наукової діяльності кафедри;
 • проведення навчальних занять на високому науковому і методичному рівні;
 • вдосконалення методичного рівня викладацького складу кафедри при проведенні усіх видів занять відповідно до програм навчання;
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • проведення виховної роботи серед курсантів та студентів.

Склад кафедри

Науково-педагогічні працівники

Андрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ

Начальник кафедри кандидат технічних наук, доцент

Сергій ЦВІРКУН

Заступник начальника кафедри кандидат технічних наук, доцент

Тетяна КОСТЕНКО

Професор кафедри доктор технічни наук, доцент

Олексій БУЖИН

Доцент кафедри доктор економічних наук, професор

Станіслав СІДНЕЙ

Доцент кафедри кандидат технічних наук

Неля ВОВК

Доцент кафедри кандидат педагогічних наук, доцент

Валентин Наконечний

Доцент кафедри кандидат технічних наук, доцент

Ірина РУДЕШКО

Старший викладач кафедри

Вікторія ДАГІЛЬ

Викладач кафедри

Дисципліни кафедри

 • Освітньо-професійна програма "Охорона праці"
 • Проєкт освітньо-професійної програми "Охорона праці"
 • Рецензія на освітньо-професійної програму "Охорона праці"
 • Рецензія на освітньо-професійної програму "Охорона праці"
 • Рецензія на освітньо-професійної програму "Охорона праці"
 • Рецензія на освітньо-професійної програму "Охорона праці"
 • Каталог вибіркових дисциплін на 2020-2021н.р. за освітньо-професійною програмою «Охорона праці»


 • Інженерна та комп’ютерна графіка


  Силабус ПБ
  Силабус ОП
  Силабус ЦБ

  Програма ПБ
  Програма ЦБ

  Теоретична механіка та опір матеріалів  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Прикладна механіка  Силабус ПБ

  Програма ПБ

  Матеріалознавство та технологія матеріалів


  Силабус ПБ
  Силабус ЦБ

  Програма ПБ
  Програма ЦБ
  Програма ОП

  Будівлі та споруди та їх поведінка в умовах пожежі


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Стійкість будівель і споруд в умовах надзвичайних ситуацій

  Силабус ПБ

  Програма ПБ

  Профілактика виробничого травматизму та експертиза з охорони праці  Силабус ОП

  Програма ЦБ

  Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань


  Силабус ОП

  Програма ЦБ

  Вступ до фаху

  Силабус ОП

  Програма ЦБ

  Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків на виробництві

  Силабус ОП

  Програма ЦБ

  Експертиза з охорони праці

  Силабус ОП

  Програма ЦБ

  Іноземна мова


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Іноземна мова за професійним спрямуванням


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Українська мова (за професійним спрямуванням)


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Вища математика  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Основи інформаційних технологій  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Інженерний захист населення та територій  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Культура безпеки  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Теорія горіння та вибуху  Силабус ЦБ
  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Підготовка з надання домедичної допомоги


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Промислова токсикологія та радіобіологія


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Виробнича санітарія


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Екологічні аспекти промислової безпеки


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Рятувальна та загальна фізична підготовка


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Фізична підготовка


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Безпека виробничих процесів, обладнання та транспорту


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Пожежна безпека виробництв


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Техногенна безпека технологічних процесів


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Правові основи працеохоронної політики та охорони праці


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Психологія праці


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Професійна безпека і здоров'я


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Переддипломна практика  Програма

  Безпека експлуатації будівель і споруд


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Навчальна практика 2 курс


  Програма

  Безпека експлуатації інженерних систем і мереж


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Технічна механіка рідини та газу


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Системи автоматичного контролю небезпечних факторів


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Автоматизовані системи управління та зв'язок


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Електротехніка та безпека електроустановок


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Загальна електротехніка


  Силабус ЦБ

  Організація роботи у непридатному для дихання середовищі


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Аварійно-рятувальна, інженерна та пожежна техніка


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Нормативно-правове регулювання у сфері цивільного захисту


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Управління та нагляд у галузі охорони праці


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Охорона праці в галузі


  Силабус ПБ

  Програма ПБ

  Охорона праці в цивільній безпеці


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Інженерна психологія


  Силабус ЦБ

  Історія та культура України


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Культурологія


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Гендерні основи безпеки та трудової діяльності


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Релігієзнавство


  Силабус ЦБ

  Правові аспекти охорони праці


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Ризикоорієнтоване управління охороною праці


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Управління силами та засобами при ліквідації надзвичайних ситуацій


  Силабус ЦБ

  Засоби індивідуального захисту людини


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Природні та техногенні загрози


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Основи теорії управління


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Навчальна практика 3 курс  Програма

  Екологічна безпека


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Соціально-економічні основи охорони праці


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Виконання та захист кваліфікаційної роботи


  Методичні вказівки

  Система управління охороною праці


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Анатомія нервової системи та фізіологія нервової діяльності


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Оцінка ризиків на робочих місцях


  Силабус ЦБ

  Програма ЦБ

  Взаємозв'язки

  з іншими дисциплінами

  Факультет пожежної безпеки
  Кафедра пожежно-профілактичної роботи

  Пожежна профілактика в населених пунктах

  Факультет пожежної безпеки
  Кафедра пожежно-профілактичної роботи

  Пожежна профілактика технологічних процесів

  Факультет пожежної безпеки
  Кафедра автоматичних систем безпеки та електроустановок

  Пожежна безпека в електроутановках

  Факультет цивільного захисту
  Кафедра безпеки об'єктів будівництва та охорони праці

  Правова основа цивільного захисту

  Фотоархів

  • Усі фото
  • Аудиторії
  • Виїзні заняття

  Кафедра БОБ та ОП

  Матеріалознавство

  Кафедра БОБ та ОП

  Навчально-випробувальна лабораторія «Механіки та будівельних конструкцій»

  Кафедра БОБ та ОП

  Навчально-випробувальна лабораторія «Механіки та будівельних конструкцій»

  Кафедра БОБ та ОП

  Навчальна аудиторія «Інженерної графіки»

  Кафедра БОБ та ОП

  Навчальна аудиторія «Інженерної графіки»

  Кафедра БОБ та ОП

  Матеріалознавство

  Кафедра БОБ та ОП

  Виїзні заняття

  Кафедра БОБ та ОП

  Виїзні заняття

  Кафедра БОБ та ОП

  Виїзні заняття

  Кафедра БОБ та ОП

  Виїзні заняття

  Кафедра БОБ та ОП

  Виїзні заняття

  Кафедра БОБ та ОП

  Виїзні заняття

  Кафедра БОБ та ОП

  Виїзні заняття

  Кафедра БОБ та ОП

  Виїзні заняття

  Конференції, круглі столи, семінари

  У період з 22.04.2019 по 27.04.2019 в інституті проводились заходи щодо відзначення Всесвітнього дня охорони праці, що відзначається 28 квітня 2019 року. Зі здобувачами вищої освіти проведено додаткові заняття за темою «Безпечне та здорове майбутнє праці», проведено додаткові інструктажі щодо дотримання заходів безпеки праці.

  23 квітня в відбувся науково-практичний семінар під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці», організаторами якого виступили представники кафедри безпеки об’єктів будівництва та охорони праці. Участь у семінарі із доповідями також взяли представники Управління Держпраці у Черкаській області.

  Мета семінару – привернення уваги учасників до вирішення питань охорони праці й забезпечення здорових та безпечних умов праці.

  Семінар

  «Безпечне та здорове майбутнє праці»

  Семінар

  «Безпечне та здорове майбутнє праці»

  Семінар

  «Безпечне та здорове майбутнє праці»

  З 29 до 30 жовтня 2020 року в Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України відбувалася X Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Надзвичайні ситуації: безпека та захист», яка мала на меті обговорення питань, пов'язаних з проблемами та перспективами впровадження новітніх розробок і технологій, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, мінімізацію наслідків у галузі цивільного захисту.

  За програмно-реєстраційними даними у конференції взяли участь більше 200 учасників із України, Республіки Німеччина, США, Польщі, Азербайджану, а також практичні провідні фахівці у галузі цивільного захисту України.

  Конференція проводилася із врахуванням карантинних вимог з використанням технологій дистанційного навчання для обговорення актуальних питань прикладних наукових аспектів прогнозування та запобігання надзвичайним ситуаціям, що пов’язані із різноманітними сферами діяльності суспільства.

  Конференція

  «Надзвичайні ситуації: безпека та захист»

  Конференція

  «Надзвичайні ситуації: безпека та захист»

  Конференція

  «Надзвичайні ситуації: безпека та захист»

  18 лютого в Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України відбувся онлайн-семінар «Зміни у законодавстві України в галузі охорони праці». Організатори заходу - представники кафедри безпеки об’єктів будівництва та охорони праці факультету ПБ.

  Участь у семінарі взяли перший заступник Управління Держпраці у Черкаській області Ірина Щербата, яка виступила із доповіддю «Виробничий травматизм та розслідування нещасних випадків на виробництві» та завідувач сектору експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Василь Юрченко, який висвітлив основні зміни щодо законодавства України в сфері безпеки праці у виробництві.

  До онлайн-заходу долучилися і 40 студентів, які навчаються за спеціальністю «Охорона праці». Вони обговорили з практичними працівниками дану тематику і цікавилися питаннями майбутнього працевлаштування.

  Онлайн-семінар

  «Зміни у законодавстві України в галузі охорони праці»

  Онлайн-семінар

  «Зміни у законодавстві України в галузі охорони праці»

  Онлайн-семінар

  «Зміни у законодавстві України в галузі охорони праці»

  Наукова робота здобувачів

  Моделювання пожеж та варіантів їх ліквідації // Молочко В.С., Цвіркун С. В.// Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів і студентів «Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених» 13.05.2020 ЧІПБ С.106-108.

  Подання наукової роботи для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2020 рік «Підвищення безпеки під час ліквідації аварій в резервуарних парках» (автори Віта Молочко, студент 3 курсу факультету пожежної безпеки, Юрій Сагунов, курсант 2 курсу факультету пожежної безпеки) за спеціальністю «Цивільна безпека (охорона праці)»

  Головко Д.І., Михалко Ю.Ю., Костенко Т.В., Пропозиції щодо покращення комфортних умов в підкостюмному просторі рятувальника при використанні охолоджуючих елементів. Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів. – Львів: ЛДУБЖД, 2020, С.452-453.

  Данилова Д. Д. Колісник В. Л , Костенко Т.В. Професійні захворювання на підприємствах Черкаської області. Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів. – Черкаси: Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. –С. 222-223.

  Саулко О.А., Ткачук В.О., Костенко Т.В. Особливості виробничого травматизму в Україні в 2019 році. Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів. – Черкаси: Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. –С. 251-252.

  Cвітлана ПОРИЦЬКА «Використання шкали мінливості для визначення температури нагрівання сталі» / Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації НС», Черкаси, ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, 09-10 квітня 2020 р. с.206-207

  Договори про співпрацю

  Договір про співробітництво між Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України та Державним підприємством "Черкаським експертно-технічний центр Держпраці"
  Угода про співпацю між Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України та Управлінням Держпраці у Черкаській області"
  Договір про співробітництво між Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України та Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області
  Установчий договір про створення регіонального навчально-наукового комплексу «ІНТЕГРУМ» між Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, Льотною академією Національного авіаційного університету та Головним центром підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота
  Договір про співпрацю між Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України та Черкаською медичною академією
  Договір про співпрацю між Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України та Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України
  Договір про науково-методичне співробітництво між Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України та Льотною академією Національного авіаційного університету
  Меморандум про співпрацю між Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України та Громадською спілкою «Українська національна асоціація пожежної та техногенної безпеки і цивільного захисту
  Угода про науково-дослідницьку співпрацю між Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України та Миколаївським національним університетом імені В.О. Сухомлинського
  Угода про співпрацю між Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України та ТОВ «Бюро науково-технічної експертизи «Арт-Лаб»
  Угода про співробітництво між Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля аціонального університету цивільного захисту України та Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова
  Угода про співробітництво між Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України та Українським державним університетом залізничного транспорту
  Договір про співробітництво між Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України та приватним акціонерним товариством «АЗОТ»

  Дипломи, сертифікати, відзнаки

  Залишити відгук, пропозицію, лист тощо

  Заповнити форму

  Відправити електронного листа

  f