Кафедра автоматичних систем безпеки та електроустановок

Про кафедру

Семінар

Положення про кафедру

Про кафедру

Кафедра автоматичних систем безпеки та електроустановок сформована 2012 році відповідно до наказу МНС України №937 від 27 червня 2012 р. «Про здійснення організаційцно-штатних заходів в Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля».

Кафедра реалізує свої функції за наступними напрямками:

1. Навчальна діяльність:

 • проводить всі види навчальних занять;
 • бере участь у підготовці робочих навчальних планів закріплених освітніх програм;
 • розробляє робочі програми та силабуси навчальних дисциплін за профілем кафедри та затверджує їх в установленому порядку;
 • здійснює керівництво з підготовки курсантами (студентами) рефератів, курсових, випускних кваліфікаційних та інших робіт, проводить рецензування;
 • проводить консультації;
 • проводить іспити і заліки, бере участь в роботі державної атестаційної комісії;
 • здійснює керівництво підготовкою дисертаційних робіт за спеціальністю 21.06.02 - «Пожежна безпека».

2. Навчально-методична діяльність:

 • впроваджує найбільш доцільні форми і методи викладання, використовує раціональне поєднання різних методичних прийомів, ефективно застосовує наявне сучасну техніку та лабораторне обладнання;
 • здійснює розробку та своєчасне оновлення методичного матеріалу, навчально-методичних комплексів дисциплін і спеціальностей;
 • здійснює комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри підручниками, навчально-методичними посібниками та іншими видами навчальних матеріалів, підготовлених професорсько-викладацьким складом кафедри;
 • планує видання підручників, навчальних посібників та інших навчально-методичних матеріалів силами професорсько-викладацького складу кафедри, проводить їх експертизу;
 • організовує методичні семінари з питань організації навчальної роботи за профілем кафедри, встановлює зв’язки і підтримує відносини з кафедрами інших вузів;
 • здійснює поточний контроль успішності курсантів (студентів);
 • вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи кращих викладачів, бере участь у підготовці молодих викладачів, надає їм допомогу в оволодінні педагогічною майстерністю.

3. Навчально-виховна діяльність:

 • формує високі моральні відносини в колективі і створює нормальний психологічний клімат на кафедрі;
 • розвиває почуття відповідальності за виконання поставлених завдань;
 • формує у курсантів (студентів) сучасний науковий світогляд, прививає культури, трудову мотивацію, в тому числі через організацію навчального процесу з дисциплін кафедри.

4. Діяльність по реалізації кадрової політики:

 • бере участь у підборі і розстановці кадрів;
 • створює необхідні умови для професійного зростання професорсько-викладацького складу кафедри;
 • планує, організовує та аналізує підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри;
 • організовує контроль виконання функціональних обов’язків та посадових інструкцій працівниками кафедри;
 • клопоче про подання професорсько-викладацького складу до присвоєння вчених звань доцента та інших вчених і почесних звань, нагород.

5. Міжнародна діяльність:

 • планує і організовує участь працівників кафедри в міжнародних програмах і проектах;
 • планує і проводить навчання іноземних громадян;
 • залучає для роботи в інституті закордонних фахівців.

6. Профорієнтаційна діяльність:

 • бере участь в організації прийому абітурієнтів в інституті;
 • бере участь у різних формах навчання з підвищення кваліфікації фахівців різних підрозділів ДСНС;
 • організовує, і проводить спеціальне навчання керівників і виконавців робіт та послуг протипожежного призначення;
 • проводить роботу по розширенню і зміцненню зв’язків із підрозділами ДСНС в галузі підготовки кадрів з вищою професійною освітою;
 • бере участь в аналізі відгуків підрозділів ДСНС про роботу випускників в цілях отримання об’єктивних оцінок якості підготовки курсантів (студентів, слухачів), підтримує зв’язок з випускниками інституту;
 • проводить моніторинг попиту випускників із закріплених спеціальностей і напрямків підготовки, розробляє вмотивовані пропозиції щодо диверсифікації переліку нових спеціалізацій.
Кафедра проводить роботу з розвитку, модернізації та зміцненню навчальної матеріально-технічної бази, що включає вдосконалення навчально-лабораторного обладнання, оснащення кафедри сучасними технічними засобами і їх широке впровадження в навчальний процес. Кафедра бере участь у розробці та впровадженні інформаційних технологій, які сприяють інформаційно-аналітичної підтримки освітнього процесу.

Склад кафедри

Науково-педагогічні працівники

Костянтин МИГАЛЕНКО

Начальник кафедри кандидат технічних наук, доцент

Олег ЗЕМЛЯНСЬКИЙ

Заступник начальника кафедри кандидат технічних наук, доцент

Денис КОЛЕСНІКОВ

доцент кафедри кандидат технічних наук, доцент

Віталій ТОМЕНКО

Доцент кафедри кандидат технічних наук, доцент

Ігор ШКАРАБУРА

Доцент кафедри кандидат технічних наук

Олеся КОСТИРКА

Доцент кафедри кандидат технічних наук, доцент

Наталія ЗАЇКА

Начальник лабораторії

Петро ЗАЇКА

Доцент кафедри кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни кафедриІнженерні мережі та комунікації


Силабус

Програма

Пожежна безпека електроустановок


Силабус

Програма

Загальна електротехнікаСилабус

Програма

Електротехніка та безпека електроустановок


Силабус

Програма

Системи автоматичного контроля небезпечних факторів

Силабус

Програма

Протипожежне водопостачання


Силабус

Програма

Технічна механіка рідини та газуСилабус

Програма

Автоматичні системи забезпечення протипожежного захисту


Силабус

Програма

Автоматика раннього виявлення надзвичайних ситуацій


Силабус

Програма

Автоматичні системи протипожежного захисту

Силабус

Програма

Фотоархів

 • Усі фото
 • Аудиторії
 • Виїзні заняття

Кафедра АСБ та ЕУ

Матеріалознавство

Кафедра АСБ та ЕУ

Навчально-випробувальна лабораторія «Механіки та будівельних конструкцій»

Кафедра АСБ та ЕУ

Навчально-випробувальна лабораторія «Механіки та будівельних конструкцій»

Кафедра АСБ та ЕУ

Навчальна аудиторія «Інженерної графіки»

Кафедра АСБ та ЕУ

Навчальна аудиторія «Інженерної графіки»

Кафедра АСБ та ЕУ

Матеріалознавство

Кафедра АСБ та ЕУ

Виїзні заняття

Кафедра АСБ та ЕУ

Виїзні заняття

Кафедра АСБ та ЕУ

Виїзні заняття

Кафедра АСБ та ЕУ

Виїзні заняття

Кафедра АСБ та ЕУ

Виїзні заняття

Кафедра АСБ та ЕУ

Виїзні заняття

Кафедра АСБ та ЕУ

Виїзні заняття

Кафедра АСБ та ЕУ

Виїзні заняття

Семінар

8 листопада 2019 року відбувся XX науково-практичний семінар виробників продукції протипожежного призначення «Пожежна безпека по-європейськи», організований кафедрою автоматичних систем безпеки та електроустановок факультету пожежної безпеки.

Цей захід щороку збирає фахівців у сфері розробки та виготовлення систем протипожежного захисту, представників підприємств і компаній, що надають послуги протипожежного призначення, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти інституту.

Зі вступним словом до учасників семінару звернувся в. о. начальника Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України Олександр Тищенко, який наголосив на надзвичайній важливості проведення в часи євроінтеграційних реформ у сфері науки та технологій такого науково-практичного семінару.

З доповідями на семінарі виступили представники вітчизняних виробників систем протипожежного захисту, приладів пожежної сигналізації, технічних рішень для улаштування систем блискавкозахисту та заземлення, представник агентства інспектування у сфері пожежної та техногенної безпеки, а також представник фірми електротехнічної продукції в системах протипожежного захисту.

Метою проведення даного заходу було представлення новітніх розробок провідних виробників систем безпеки; обговорення задач і напрямів розвитку систем протипожежного захисту об’єктів різного призначення; узагальнення знань у сфері захисту населення та матеріальних цінностей за допомогою сучасних систем пожежної сигналізації, керування евакуюванням, автоматичного та автономного пожежогасіння, протидимного захисту та в сфері пожежної безпеки електроустановок, що забезпечить розвиток наукового й творчого потенціалу дослідників у галузі протипожежного захисту.

Проведення подібних семінарів сприяє активному налагодженню наукових контактів та зародженню нових проектів, дозволяє визначити тенденції розвитку й перспективні підходи в сфері протипожежного захисту.

Семінар

«Безпечне та здорове майбутнє праці»

Семінар

«Безпечне та здорове майбутнє праці»

Семінар

«Безпечне та здорове майбутнє праці»

Семінар

«Безпечне та здорове майбутнє праці»

Дипломи, сертифікати, відзнаки

Залишити відгук, пропозицію, лист тощо

Заповнити форму

f