Контраст
Шрифт

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педадогічних працівників ЧІПБ НУЦЗ України у 2023 році

Національний університет цивільного захисту України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України:

·       заступник начальника кафедри організації заходів цивільного захисту факультету цивільного захисту (заміщується особою начальницького складу служби цивільного захисту);

·       професор кафедри безпеки об’єктів будівництва та охорони праці факультету пожежної безпеки (за рахунок коштів спеціального фонду) (вакантна з 01 вересня 2023 року);

·       доцент кафедри організації заходів цивільного захисту факультету цивільного захисту (заміщується особою начальницького складу служби цивільного захисту);

·       доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах факультету цивільного захисту (за рахунок коштів спеціального фонду) (вакантна з 01 вересня 2023 року);

·       старший викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки факультету оперативно-рятувальних сил (заміщується особою начальницького складу служби цивільного захисту);

·       старший викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки факультету оперативно-рятувальних сил (за рахунок коштів спеціального фонду) (вакантна з 01 вересня 2023 року);

·       старший викладач кафедри психології діяльності в особливих умовах факультету цивільного захисту (за рахунок коштів спеціального фонду) (вакантна з 01 вересня 2023 року);

·       викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки факультету оперативно-рятувальних сил (заміщується особою начальницького складу служби цивільного захисту);

·       викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки факультету оперативно-рятувальних сил (за рахунок коштів спеціального фонду) (вакантна з 01 вересня 2023 року);

·       викладач кафедри безпеки об’єктів будівництва та охорони праці факультету пожежної безпеки (за рахунок коштів спеціального фонду) (вакантна з 01 вересня 2023 року);

·       викладач кафедри пожежно-профілактичної роботи факультету пожежної безпеки (за рахунок коштів спеціального фонду) (вакантна з 01 вересня 2023 року);

·       викладач кафедри професійної мовної комунікації факультету цивільного захисту (вакантна з 01 вересня 2023 року);

·       викладач кафедри психології діяльності в особливих умовах факультету цивільного захисту (за рахунок коштів спеціального фонду) (вакантна з 01 вересня 2023 року).

Вимоги до претендентів на посади:

Посаду заступника начальника (завідувача) кафедри може займати особа, яка має: ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж роботи на посадах науково-педагогічних (наукових) працівників не менше 5 років (для посади заступника начальника кафедри – проходити службу цивільного захисту).

Посаду професора кафедри може займати особа, яка має: ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), науковий ступінь та вчене звання, стаж роботи на посадах науково-педагогічних (наукових) працівників не менше 8 років.

Посаду доцента кафедри може займати особа, яка має: ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), науковий ступінь та/або вчене звання, стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше 3 років (для посади доцента кафедри, яка заміщується особою начальницького складу служби цивільного захисту – проходити службу цивільного захисту).

Посаду старшого викладача кафедри може займати особа, яка має: ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше 2 років (для посади старшого викладача кафедри, яка заміщується особою начальницького складу служби цивільного захисту – проходити службу цивільного захисту).

Посаду викладача кафедри може займати особа, яка має: ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), (для посади викладача кафедри, яка заміщується особою начальницького складу служби цивільного захисту – проходити службу цивільного захисту).

Претендент на посаду науково-педагогічного працівника подає через секретаря конкурсної комісії інституту такі документи:

- особи начальницького складу служби цивільного захисту – рапорт про участь у конкурсі, написаний власноруч (нотаріально засвідчений в разі надіслання документів поштою), копії документів про освіту, копію атестаційного листа або службової характеристики (у разі участі в конкурсі на вищу посаду), копію послужного списку, копію паспорта, довідку про проходження служби цивільного захисту, державний сертифікат про рівень володіння державною мовою рівня вільного володіння, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

- цивільні особи – заяву про участь у конкурсі, написану власноруч (нотаріально засвідчену в разі надіслання документів поштою), копії документів про освіту, копію трудової книжки, копію паспорта, документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

- копії документів про науковий ступінь, вчене (почесне) звання, список наукових праць (винаходів), а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва), надаються кандидатами за наявності;

- особи, які проходять службу цивільного захисту (працюють) у Національному університеті цивільного захисту України, подають рапорт (заяву), звіт про науково-педагогічну (наукову) діяльність та список наукових праць (винаходів), засвідчений ученим секретарем.

Строк подання заяв та документів становить тридцять календарних днів з дня опублікування оголошення про конкурс. 

Адреса: вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси, 18034.

Телефони: (0472) 55-09-61, (098) 411-46-34.

 

 

Нормативна база
50 років (1973 - 2023)