Контраст
Шрифт

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педадогічних працівників ЧІПБ НУЦЗ України у січні 2023 році

Національний університет цивільного захисту України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України:

· викладач кафедри безпеки об`єктів будівництва та охорони праці факультету пожежної безпеки (заміщується особою начальницького складу служби цивільного захисту).

Вимоги до претендентів на посаду:

Посаду викладача кафедри може займати особа, яка має: ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), проходити службу цивільного захисту.

Претендент на посаду науково-педагогічного працівника подає через секретаря конкурсної комісії інституту такі документи:

- особи начальницького складу служби цивільного захисту – рапорт про участь у конкурсі, написаний власноруч (нотаріально засвідчений в разі надіслання документів поштою), копії документів про освіту, копію атестаційного листа або службової характеристики (у разі участі в конкурсі на вищу посаду), копію послужного списку, копію паспорта, довідку про проходження служби цивільного захисту, державний сертифікат про рівень володіння державною мовою рівня вільного володіння, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

- особи, які проходять службу цивільного захисту у Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, подають рапорт, звіт про науково-педагогічну (наукову) діяльність та список наукових праць (винаходів), засвідчений ученим секретарем.

Строк подання заяв та документів становить тридцять календарних днів з дня опублікування оголошення про конкурс. 

Адреса: вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси, 18034.

Телефони: (0472) 55-09-61, (098) 411-46-34. 

Нормативна база
50 років (1973 - 2023)