Контраст
Шрифт

Студентське (курсантське) самоврядування

Калінчук Ольга Сергіївна

Голова Ради студентського (курсантського) самоврядування інституту

курсантка 2-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил

 

Денисюк Дар'я Олегівна

Заступник голови Ради студентського (курсантського) самоврядування інституту

курсантка 2-го курсу факультету цивільного захисту

 

Щербина Роман Васильович

Секретар Ради студентського (курсантського) самоврядування

курсант 2-го курсу факультету пожежної безпеки

 

 

Студентське (курсантське) самоврядування в Інституті – це самостійна громадська діяльність студентів (курсантів), що надає право та можливість вирішувати питання навчання та побуду, захисту прав та інтересів студентів (курсантів), а також брати участь в управлінні Інститутом.

З цією метою в Інституті створені та діють органи студентського (курсантського) самоврядування, які вирішують питання, що належать до їх компетенції.

У своїй діяльності органи студентського (курсантського) самоврядування керуються законодавством України, нормативно-правовими актами ДСНС України, Міністерства освіти і науки України, Статутом інституту та Положенням про студентське (курсантське) самоврядування в Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України.

Основні завдання органів самоврядування:

 • Залучення студентів (курсантів) до реалізації молодіжної політики.
 • Забезпечення захист прав й інтересів студентів (курсантів), зокрема стосовно організації навчально-виховного процесу.
 • Забезпечення виконання студентами (курсантами) своїх обов’язків, запобігають вчиненню ними порушень дисципліни та законності.
 • Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів (курсантів).
 • Сприяння діяльності гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами, художньої самодіяльності, проведення вечорів відпочинку, конкурсів, ігор КВК, спортивно-масових заходів тощо.
 • Здійснення роботи щодо співробітництва з студентами (курсантами) інших вищих навчальних закладів з метою обміну досвідом роботи.
 • Сприяння працевлаштуванню випускників.
 • Спільно з відповідними службами Інституту здійснення заходів щодо зберігання та підтримки у належному стані приміщень, обладнання та іншого майна Інституту.
 • Співпраця з викладачами, викладачами-наставниками взводів, кураторами груп.
 • Оцінка діяльності студентів (курсантів), внесення відповідних клопотань керівництву Інституту (факультету, курсу) щодо заохочення кращих та притягнення до відповідальності порушників.
 • Забезпечення, спільно з відповідними службами Інституту (факультету), соціальної, інформаційної, правової, психологічної підтримки студентів (курсантів).
 • Співпраця з громадськими організаціями Інституту.
 • Ведення пропаганди серед студентів (курсантів) здорового способу життя.

Студентське (курсантське) самоврядування здійснюється на рівні взводу (навчальної групи), курсу, факультету, Інституту.

Вищим органом самоврядування є конференції (загальні збори) студентів (курсантів), що навчаються в Інституті (факультеті, курсі) та ухвалюють Положення про органи студентського (курсантського) самоврядування, обирають виконавчі органи студентського (курсантського) самоврядування і заслуховують їх звіти. На них визначається структура органів студентського (курсантського) самоврядування, повноваження та порядок обрання.

Члени Ради повною мірою представляють інтереси колективів, котрі їх обрали.

Виконання рішень Ради студентського (курсантського) самоврядування Інституту покладається на сектори, склад яких обирається з числа членів Ради шляхом відкритого голосування.

Базовими є сектори:

 • Навчальної та наукової роботи
 • Культурно-масової та спортивної роботи
 • Інформаційно-редакційної роботи
 • Контролю з питань господарсько-побутових умов
 • Виховної та волонтерської роботи

Голова Ради студентського (курсантського) самоврядування Інституту представляє її в межах своєї компетенції та організовує роботу секторів. На запрошення керівництва Інституту, факультету, курсу бере участь відповідно у засіданнях Вченої ради, у зборах факультету, курсу, де обговорюються питання, що входять до компетенції органів студентського (курсантського) самоврядування.

Рада студентського (курсантського) самоврядування Інституту, відповідно до завдань, розробляє та затверджує план роботи на навчальний рік, планує роботу по секторах та здійснює контроль за виконанням рішень.

 

Положення про студентське (курсантське) самоврядування Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

План роботи Ради студентського (курсантського) самоврядування Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України на 2021/2022 навчальний рік

Нормативна база
50 років (1973 - 2023)