Контраст
Шрифт

Розклад (денна форма навчання)

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 261 "ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА"

 • 1 курс
 • 2 курс
 • 3 курс
 • 4 курс

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 263 "ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА" ОПП "ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ" 

 • 1 курс
 • 2 курс
 • 3 курс
 • 4 курс

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 263 "ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА" ОПП "ОХОРОНА ПРАЦІ"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 "ПСИХОЛОГІЯ"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 "ПРАВО"

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 261 "ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА"

 • 1 курс
 • 2 курс

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 263 "ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА" ОПП "ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ" 

 • 1 курс
 • 2 курс

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 "ПСИХОЛОГІЯ"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 "ПРАВО"

 • 1 курс
 • 2 курс

 

Нормативна база