Контраст
Шрифт

Положення

У своїй освітній діяльності Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України керується документами Національного університету цивільного захисту України:

 

Кодекс академічної доброчесності

 

Положення про організацію освітнього процесу в Національному університетіцивільного захисту України

Положення про зразки та порядок виготовлення документів про вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів у Національному університеті цивільного захисту України

Положення про порядок перезарахування результатів навчання та визначення академічної різниці в Національному університеті цивільного захисту України

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в Національному університеті цивільного захисту України

Положення про освітні програми Національного університету цивільного захисту України

Положення про порядок реалізації права здобувачів вищої освіти НУЦЗ України на академічну мобільність»

Положення про систему забезпечення Національним університетом цивільного захисту України якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості)

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Національного університету цивільного захисту України

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій щодо атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра в Національному університеті цивільного захисту України

Положення про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників в Національному університеті цивільного захисту України

Положення про оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників Національного університету цивільного захисту України

Положення про приймальну комісію Національного університету цивільного захисту України

Положення про проведення конкурсу освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу Національного університету цивільного захисту України

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та наукових працівників Національного університету цивільного захисту України

 

Також Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивілнього захисту України керується власними нормативними документами:

Положення про заходи щодо запобігання академічного плагіату в наукових роботах наукових 

Положення про опитування стейкхолдерів освітньої діяльності у Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

Нормативна база