Контраст
Шрифт

«Цивільний захист»

Проект освітньо-професійної програми "Цивільний захист" на 2022/2023 навчальний рік

Інформація про освітньо-професійну програму

Розроблено на основі Стандарту вищої освіти України, затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2018 р. № 1170, за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26 Цивільна безпека, спеціальність 263 "Цивільна безпека" проектною групою у складі:

керівник проектної групи (гарант освітньої програми):

ШВИДЕНКО Андрій Валерійович, навчальник кафедри організації заходів цивільного захисту, кандидат технічних наук, доцент;

члени проектної групи:

ЖУРБИНСЬКИЙ Дмитро Анатолійович, доцент кафедри організації заходів цивільного захисту, к. т. н., доцент;

КОСТЕНКО Тетяна Вікторівна, доцент кафедри безпеки об’єктів будівництва та охорони праці, д. т. н., професор;

БАС Олег Володимирович, викладач кафедри організації заходів цивільного захисту, к. т. н.

 

 

 

 

Відгуки стейкхолдерів на освітньо-професійну програму

Головне управління ДСНС України у Черкаській області

Науково-дослідний центр протипожежного захисту ІДУ НД ЦЗ

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області ДСНС України

 

Структурно-логічна схема освітньої програми

Освітні компоненти та група забезпечення освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Обов’язкові (нормативні) компоненти освітньої програми

ЗАГАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Філософія

викладач

Усов Дмитро

силабус

Основи інформаційних технологій

викладач

Марченко Артем

силабус

Іноземна мова

викладач

Іващенко Оксана

Ненько Юлія

силабус

Історія та культура України 

викладач

Косяк Світлана

силабус

Українська мова (за професійним спрямуванням)

викладач

Міненко Олеся

силабус

Політологія

викладач

Чубіна Тетяна

силабус

Вища математика

викладач

Касярум Сергій

Григоренко Костянтин

силабус

Фізика

викладач

Кропива Михайло

Кришталь Микола

силабус

Хімія

викладач

Магльована Тетяна

силабус

Культурологія

викладач

Горенко Леся

силабус

Культура безпеки

викладач

Журбинський Дмитро

силабус

Основи теорії управління

викладач

Кришталь Тетяна

силабус

Психологія професійної діяльності

викладач

Фомич Микола

силабус

Гендерні основи безпеки та професійної діяльності

викладач

Федоренко Яніна

силабус

 

ПРОФЕСІЙНІ ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження

викладач

Швиденко Андрій

Алєксєєв Анатолій

силабус

Підготовка з надання домедичної допомоги

викладач

Черненко Олександр

силабус

Інженерна і комп'ютерна графіка 

викладач

Вовк Неля

силабус

Теорія горіння та вибуху

викладач

Нуянзін Віталій

силабус

Аварійно-рятувальна, інженерна та пожежна техніка

викладач

Мельник Руслан

силабус

Нормативно-правове регулювання у сфері цивільного захисту

викладач

Пасинчук Кирило

силабус

Автоматизовані системи управління та зв'язок

викладач

Пустовіт Михайло

силабус

Засоби індивідуального захисту людини

викладач

Ротар Василь

силабус

Інженерний захист населення та територій

викладач

Журбинський Дмитро

силабус

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж

викладач

Чорномаз Іван

силабус

Техногенна безпека технологічних процесів 

викладач

Хаткова Лариса

силабус

Природні та техногенні загрози

викладач

Бас Олег

силабус

Рятувальна та загальна фізична підготовка

викладач

Ведула Сергій

Архипенко Володимир

силабус

Основи спеціальної та військової підготовки

викладач

Дарія Шаріпова

силабус

Професійна підготовка рятувальника

викладач

Олександр Буднік

Архипенко Володимир

силабус

Охорона праці в цивільній безпеці

викладач

Костенко Тетяна

силабус

Стійкість будівель та споруд в умовах надзвичайних ситуацій

викладач

Сідней Станіслав

силабус

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи

викладач

Федоренко Дмитро

силабус

Системи автоматичного контролю та спостереження

викладач

Мигаленко Костянтин

силабус

Тактична підготовка сил цивільного захисту

викладач

Чорномаз Іван

силабус

 

Каталог рекомендованих вибіркових компонентів

Інженерна гідрологія 

викладач

Заєць Руслан

силабус

Основи інженерної геології

викладач

Заєць Руслан

силабус

Теоретична механіка та опір матеріалів

викладач

Дагіль Вікторія

силабус

Електротехніка та безпека електроустановок

викладач

Землянський Олег

силабус

Термодинаміка і теплопередача

викладач

Змага Яна

Кришталь Микола

силабус

Організація служби підрозділів цивільного захисту

викладач

Григор’ян Микола

силабус

Аварійно-рятувальна, інженерна та пожежна техніка

викладач

Федоренко Дмитро

силабус

Державний нагляд у сфері техногенної безпеки

викладач

Дядюшенко Олександр

силабус

Радіаційний, хімічний та біологічний захист

викладач

Журбинський Дмитро

силабус

Нормативно-технічне регулювання у сфері цивільного захисту

викладач

Мельник Ольга

силабус

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж

викладач

Чорномаз Іван

силабус

Дослідження надзвичайних ситуацій

викладач

Тарасов Сергій

силабус

Природні та техногенні загрози

викладач

Бас Олег

силабус

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи

викладач

Федоренко Дмитро

силабус

Навчальна практика (Ознайомча практика)

   

програма

Навчальна практика

   

програма

 

Інструкція з формування індивідуальної освітньої траєкторії

Індивідуальний план складається з обов’язкової та вибіркової частин.

- Обсяг навчального навантаження здобувача за навчальний рік становить 240 кредитів ЄКТС.

- Обсяг вибіркової частини ОПП становить 63 кредита ЄКТС.

- Здобувачі I року навчання на I семестр НЕ ОБИРАЮТЬ вибіркові освітні компоненти.

- Вибірковий освітній компонент може бути включений до індивідуального плану здобувача на наступний навчальний (семестр) за умови запису на його вивчення не менше 15 осіб у навчальній групі.

- Вибіркові навчальні дисципліни, які пропонуються кафедрами, здобувач обирає самостійно.

- Здобувач вищої освіти несе персональну відповідальність за своєчасне формування індивідуального плану та зміст його вибіркової частини.

Пропонується розглядати в першу чергу вибіркові освітні компоненти, що рекомендовані проєктною групою ОПП відповідно до каталогу.

- Ознайомтесь із анотаціями дисциплін, які Вас зацікавили.

- Якщо хочеться дізнатися більше про дисципліну, яка зацікавила, ознайомтесь із силабусом навчальної дисципліни.

- Поцікавтесь, який викладач, імовірно, вестиме курс у наступному семестрі.
- Кожен викладач Інституту має особисту сторінку на сайті Інституту, в якому працює, де відображено основну інформацію.

Здобувачі освіти мають право обрати будь-яку з дисциплін у якосіті вибіркового освітнього компоненту, що викладаються за будь-якою з акредитованих ОПП Інституту. Перелік дисциплін (силабуси та анотації) доступні на сайтах кафедр Інституту.

Обрати вибіркові компоненти на ІІ семестр необхідно не пізніше 15 листопада поточного навчального року шляхом заповнення форми нижче.

Обрати вибіркові компоненти на ІІI та VІ семестр необхідно не пізніше 15 червня поточного навчального року шляхом заповнення форми нижче.

Обрати вибіркові компоненти на V та VІ семестр необхідно не пізніше 15 червня поточного навчального року шляхом заповнення форми нижче.

Обрати вибіркові компоненти на VІІ та VІІІ семестр необхідно не пізніше 15 червня поточного навчального року шляхом заповнення форми нижче.

Послідовність вивчення освітніх компонентів в кредитах ЄТКС:

ОК - обов’язковий компонент;

ВК - вибірковий компонент;

 

I СЕМ.

II СЕМ.

III СЕМ.

IV СЕМ.

V СЕМ.

VI СЕМ.

VII СЕМ.

VIII СЕМ.

ОК

25.5

28.5

16.5

23.5

13.5

26.5

16.5

26.5

ВК

0

6

9

11

12

8

9

8

 

Опитування здобувачів вищої освіти за 2020/2021 навчальний рік

 

Кафедра організації заходів цивільного захисту

Нормативна база
50 років (1973 - 2023)